Công văn 1275/BGDĐT-KHCNMT

Công văn 1275/BGDĐT-KHCNMT năm 2017 về đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ công lập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1275/BGDĐT-KHCNMT hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ công lập 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1275/BGDĐT-KHCNMT
V/v đề xuất nhiệm vụ tham gia chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập.

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng;
- Các viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 13 tháng 3 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập (Chương trình 592).

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thông báo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592 bảo đảm theo quy định tại Thông tư số 19/2016/TT-BKHCN và Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN.

Thông tin về Chương trình 592 đề nghị xem tại Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ: www.most.gov.vn.

Văn bản và hồ sơ đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN tham gia Chương trình 592 gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường), theo địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội; bản điện tử gửi theo địa chỉ: vukhcns@moet.edu.vn trước ngày 30/4/2017.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ (để b/c);
- Thứ trưởng Bùi Văn Ga (để b/c);
- Lưu: VT, KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
Lê Trọng Hùng

 

TỜ TRÌNH

Về việc: Ký công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng; các viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Kính gửi:

Thứ trưởng Bùi Văn Ga

 

Văn bản kèm theo:

- Công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập.

- Dự thảo công văn gửi các đơn vị.

Ý kiến Thứ trưởng

 

 

Ngày 13 tháng 3 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 657/BKHCN-TCCB ngày 09/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ và đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập (Chương trình 592).

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường sau khi nghiên cứu đã dự thảo công văn gửi các đơn vị để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592 theo quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN.

Kính trình Thứ trưởng, xem xét và ký công văn.

 

CHUYÊN VIÊN
Nguyễn Khắc Thông

VỤ TRƯỞNG
Lê Trọng Hùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1275/BGDĐT-KHCNMT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1275/BGDĐT-KHCNMT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2017
Ngày hiệu lực30/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1275/BGDĐT-KHCNMT hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ công lập 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1275/BGDĐT-KHCNMT hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ công lập 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1275/BGDĐT-KHCNMT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýLê Trọng Hùng
        Ngày ban hành30/03/2017
        Ngày hiệu lực30/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1275/BGDĐT-KHCNMT hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ công lập 2017

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1275/BGDĐT-KHCNMT hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ công lập 2017

           • 30/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực