Công văn 1275/SLĐTBXH-LĐ

Công văn 1275/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2005 về nhu cầu tuyển mới lao động trong năm 2006 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1275/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tình hình sử dụng lao động 2005 về nhu cầu tuyển mới lao động trong 2006


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1275/SLĐTBXH-LĐ
V/V: Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2005 và nhu cầu tuyển mới lao động trong năm 2006

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2006

 

Kính gởi: Ban giám đốc Tổng công ty, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Thông tư 20/2003/TT-BLĐTBXH  ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển dụng lao động.

Nhằm nắm thực trạng lao động tại các doanh nghiệp để có cơ sở hoạch định chương trình mục tiêu giải quyết việc làm, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội đề nghị các Tổng công ty, công ty, doanh nghiệp trực thuộc Trung ương và Thành phố, các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn thành phố báo cáo thống kê tình hình sử dụng lao động năm 2005 và kế hoạch tuyển mới lao động năm 2006 theo các biểu (kèm theo công văn này):

- Biểu 1: Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2005 và dự kiến tuyển lao động năm 2006.

- Biểu 2: Báo cáo các ngành nghề nhu cầu  tuyển mới lao động năm 2006.

Các báo cáo gởi về Sở Lao động -Thương binh và Xã hội TP (Phòng Lao động Tiền lương - Tiền công, địa chỉ 159 Pasteur, Quận 3) trước ngày 10/4/2006.

Đề nghị các doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt công tác báo cáo theo quy định để Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tổng hợp làm cơ sở định hướng và thực hiện kế hoạch lao động - việc làm năm 2006, thời kỳ 2006-2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị trao đổi với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội Thành phố (phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công, điện thoại 8.205.149) ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thành ủy, UBND.TP, HĐND.TP, Bộ Lao động - TBXH } để báo cáo
- Các VP đại diện của các Bộ, Ngành, Trung ương đóng trên địa bàn TP, các Sở, Ngành, các Phòng LĐ- TBXH Quận, Huyện để phối họp
- Lưu

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đinh Kim Hoàng

 

Biểu 1Tên đơn vị:..........................................

Địa chỉ:...............................................

Điện thoại:..........................................

Cơ quan chủ quản:..............................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày         tháng      năm 2005

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2005
VÀ DỰ KIẾN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2006

Kính gởi: Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố

Đơn vị: Người

Số TT

Nội dung

Lao động

Số LĐ đã qua đào tạo

Ghi chú

Tổng số LĐ

Trong đó Nữ

1

2

3

4

5

6

I

Tổng số lao động có mặt vào 01/1/2005

 

 

 

 

II

Số lao động tăng, giảm trong năm 2005

 

 

 

 

1

Số lao động tăng trong kỳ

 

 

 

 

2

Số lao động giảm trong kỳ

 

 

 

 

III

Số lao động có mặt vào 31/12/2005

 

 

 

 

 

Số lao động có giao kết hợp đồng lao động

 

 

 

 

 

Trong đó hình thức hợp đồng lao động:

 

 

 

 

1

Không xác định thời hạn

 

 

 

 

2

Xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng

 

 

 

 

3

Thời hạn dưới 12 tháng

 

 

 

 

IV

Dự kiến tuyển lao động của năm 2006

 

 

 

 

1   

Tổng số lao động dự kiến tuyển

 

 

 

 

2

Hình thức tuyển

 

 

 

 

a

Tự tuyển

 

 

 

 

b

Thông qua tổ chức giới thiệu việc làm

 

 

 

 

 

Người lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

Ghi chú: Cột số 5: ghi rõ số lao động đã qua đào tạo trong tổng số lao động đã thống kê tại cột 3


Biểu 2

Tên doanh nghiệp :………………………………

Địa chỉ  :……………………………………………

Điện thoại :………………………………………..

Cơ quan chủ quản :……………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2006

 

BÁO CÁO NHU CẦU TUYỂN MỚI LAO ĐỘNG TRONG NĂM 2006

Kính gởi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố

(Phòng Lao động - Tiền lương - Tiền công)

STT

Ngành nghề dự kiến tuyển

Tổng số người

Trong đó Nữ

Phân Loại trình độ (người)

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

CNKT bậc 4 trở lên

CNKT bậc 2-3

CNKT bậc 1

Sơ cấp nghiệp vụ

LĐ phổ thông

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Cột 2 : ghi các nghề cụ thể doanh nghiệp có kế hoạch cần tuyển mới năm 2005. Ví dụ: may, điện tử, cơ khí...

- Từ cột 6 đến cột 13: ghi số lượng ngưòi dự kiến tuyển mới theo trình độ nghề nghiệp.

- Cột 6+7+8+9+10+11+12+13 phải bằng cột 3

 

Người lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký tên , đóng dấu)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1275/SLĐTBXH-LĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1275/SLĐTBXH-LĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2006
Ngày hiệu lực15/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1275/SLĐTBXH-LĐ

Lược đồ Công văn 1275/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tình hình sử dụng lao động 2005 về nhu cầu tuyển mới lao động trong 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1275/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tình hình sử dụng lao động 2005 về nhu cầu tuyển mới lao động trong 2006
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1275/SLĐTBXH-LĐ
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýĐinh Kim Hoàng
        Ngày ban hành15/03/2006
        Ngày hiệu lực15/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1275/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tình hình sử dụng lao động 2005 về nhu cầu tuyển mới lao động trong 2006

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1275/SLĐTBXH-LĐ báo cáo tình hình sử dụng lao động 2005 về nhu cầu tuyển mới lao động trong 2006

           • 15/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực