Công văn 1275/TCHQ-CCHĐH

Công văn 1275/TCHQ-CCHĐH vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1275/TCHQ-CCHĐH vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1275/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Phúc đáp công văn số 2294/HQĐNa-CCHĐH ngày 30/12/2011 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan có ý kiến đối với các vướng mắc về quy trình thủ tục hải quan điện tử như sau:

1. Đối với vướng mắc tại Điểm 1, Phần II, phụ lục kèm theo công văn số 2294/HQĐNa-CCHĐH:

Trong hồ sơ thanh khoản được quy định tại Khoản 2, Điều 49, Thông tư 222/2009/TT-BTC không quy định doanh nghiệp khai Bảng kê nguyên phụ liệu tái xuất. Các tiêu chí liên quan đến nguyên liệu, vật tư tái xuất được doanh nghiệp khai báo trên Bảng báo cáo chi tiết nhập - xuất - tồn nguyên liệu vật tư (Mẫu số 24 - Phụ lục II, Thông tư 222/2009/TT-BTC) Đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Đối với vướng mắc tại Tiết a, Điểm 5, Phần II, phụ lục kèm theo công văn số 2294/HQĐNa-CCHĐH:

Theo quy định tại Điều 71 Thông tư 222/2009/TT-BTC:

1.1. "Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ" là hàng hóa do thương nhân Việt Nam (bao gồm cả thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp chế xuất) xuất khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa đó tại Việt Nam cho thương nhân Việt Nam khác.

Vì vậy, đối với hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ của DNCX thì thực hiện thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 71, Thông tư 222/2009/TT-BTC.

3. Đối với vướng mắc tại Tiết b, Điểm 5, Phần II, phụ lục kèm theo công văn số 2294/HQĐNa-CCHĐH:

Về khai báo danh mục đưa hàng vào, danh mục đưa hàng ra DNCX: Đề nghị đơn vị căn cứ vào quy định tại Điều 52, Thông tư 222/2009/TT-BTC và tính phù hợp để hướng dẫn doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CCHĐH (4b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1275/TCHQ-CCHĐH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1275/TCHQ-CCHĐH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2012
Ngày hiệu lực15/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1275/TCHQ-CCHĐH vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1275/TCHQ-CCHĐH vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1275/TCHQ-CCHĐH
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành15/03/2012
        Ngày hiệu lực15/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1275/TCHQ-CCHĐH vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1275/TCHQ-CCHĐH vướng mắc trong thực hiện thủ tục hải quan điện tử

             • 15/03/2012

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 15/03/2012

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực