Công văn 1276/QLD-ĐK

Công văn 1276/QLD-ĐK năm 2018 về công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1276/QLD-ĐK 2018 bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt


BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1276/QLD-ĐK
V/v công bố bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ công văn số 295/CV-DP&SHYT đề ngày 28/11/2017 của Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế về việc công bố danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký,

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố bổ sung Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục tr
ưởng (để b/c);
- TP ĐKT. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Phòng QLKDD (để p/h);
- Tổng Cục hải Quan (để ph/h);

- Website của Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐKT (TN).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI CP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm công văn số 1276/QLD-ĐK ngày 19/01/2018)

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất

STT

Tên thuốc

Sgiấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

Tiêu chuẩn chất lượng của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Chloramphenicol 250 Mg

VD-24891-16

15/07/2021

Công ty cổ phần Dược phẩm và sinh học y tế

Cloramphenicol

DĐVN IV

Northeast Pharmaceutical Co.,ltd - china

No. 51, The Youth Street, Shenhe District, Shenyang China

China

Danh mục này có 01 trang gồm 01 khoản./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1276/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1276/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/01/2018
Ngày hiệu lực19/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1276/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 1276/QLD-ĐK 2018 bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1276/QLD-ĐK 2018 bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1276/QLD-ĐK
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Minh Hùng
        Ngày ban hành19/01/2018
        Ngày hiệu lực19/01/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1276/QLD-ĐK 2018 bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1276/QLD-ĐK 2018 bổ sung danh mục nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt

             • 19/01/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/01/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực