Công văn 1277/TCT-ĐTNN

Công văn số 1277/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Nội dung toàn văn Công văn 1277/TCT-ĐTNN ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1277/TCT-ĐTNN
V/v: Miễn giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty TNHH may mặc LUCRETIA 

 

Trả lời công văn số 156/LUC.06 ngày 16/3/2006 của Công ty TNHH may mặc LUCRETIA về việc ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì: trong quá trình kinh doanh, nếu Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và Bên hợp danh nước ngoài không đạt các tiêu chuẩn để được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi và thời hạn miễn, giảm thuế quy định tại Điều 46 và 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP, cơ quan cấp Giấy phép đầu tư sẽ điều chỉnh mức thuế suất, thời hạn miễn giảm thuế đã được quy định trong Giấy phép đầu tư.

Căn cứ quy định trên thì: từ ngày 01/01/2004 trở về trước trường hợp của Công ty TNHH may mặc LUCRETIA không đáp ứng được điều kiện quy định tại Giấy phép đầu tư thì không được hưởng mức thuế suất ưu đãi và miễn, giảm thuế TNDN quy định tại Giấy phép đầu tư điều chỉnh số 727/GPĐC3-BD ngày 28/6/2000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cấp. Căn cứ vào tỷ lệ xuất khẩu thực tế hàng năm đạt được để áp dụng mức thuế suất thuế TNDN theo quy định tại Điểm 1.b, 2.a Điều 46 và miễn giảm thuế theo quy định tại Điểm 1, 2 Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên. Cụ thể:

- Nếu xuất khẩu 50% sản phẩm trở lên thì áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 15% theo quy định tại Điểm 2, Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP. Mức thuế suất thuế TNDN 15% được áp dụng trong 12 năm kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, miễn thuế TNDN trong 02 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 3 năm tiếp theo;

- Trường hợp không xuất khẩu sản phẩm thì áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Điểm 1.b Điều 46 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP "dự án sản xuất không thuộc loại các dự án nêu tại Điều 45 và các khoản 2, 3 Điều này". Mức thuế suất thuế TNDN 20% được áp dụng trong 10 năm, kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, miễn thuế TNDN trong 01 năm kể từ khi kinh doanh có lãi và giảm 50% trong 02 năm tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH may mặc LUCRETIA được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1277/TCT-ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1277/TCT-ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2006
Ngày hiệu lực07/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1277/TCT-ĐTNN ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1277/TCT-ĐTNN ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1277/TCT-ĐTNN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Văn Huyến
        Ngày ban hành07/04/2006
        Ngày hiệu lực07/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1277/TCT-ĐTNN ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1277/TCT-ĐTNN ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

            • 07/04/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/04/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực