Công văn 12791/QLD-KD

Công văn 12791/QLD-KD năm 2020 về tăng cường kiểm tra kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12791/QLD-KD 2020 kiểm tra kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12791/QLD-KD
V/v tăng cường kiểm tra kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian gần đây, qua công tác hậu kiểm, Cục Quản lý Dược phát hiện một số đơn vị chưa triển khai đầy đủ các quy định về quản lý thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất.

Để đảm bảo việc thực hiện đúng các quy định hiện hành, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện công văn số 6400/QLD-KD ngày 19/5/2020 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với thuốc phải kiểm soát đặc biệt.

2. Tổ chức tập huấn, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực dược liên quan đến hoạt động bán buôn, bán lẻ thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất cho các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn để nghiêm túc triển khai thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan (Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017, Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018, Thông tư số 54/2017/NĐ-CP thuốc nguyên liệu làm thuốc">20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt), trong đó, đặc biệt lưu ý các quy định:

- Thực hiện việc mua các thuốc được phép lưu hành, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ tại các cơ sở kinh doanh thuốc hợp pháp đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược với phạm vi kinh doanh phù hợp.

- Thực hiện việc bán thuốc cho các cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược với phạm vi kinh doanh phù hợp; thực hiện việc giao nhận, vận chuyển thuốc đảm bảo thuốc được giao đến đúng đối tượng.

- Thực hiện việc lưu giữ hồ sơ, sổ sách, hóa đơn, chứng từ mua bán thuốc theo đúng quy định.

- Duy trì thực hiện kết nối liên thông các cơ sở bán lẻ thuốc đảm bảo cơ sở cập nhật đầy đủ thông tin về việc mua-bán thuốc trên hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng và báo cáo năm tới Sở Y tế.

3. Chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với các Phòng, Ban có liên quan thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất trên địa bàn, trong đó tập trung vào các quy định như: mua bán thuốc được phép lưu hành với các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp có phạm vi kinh doanh phù hợp; lưu giữ đầy đủ hồ sơ, sổ sách, hóa đơn, chứng từ mua bán thuốc đảm bảo thuốc được mua bán đúng đối tượng; thực hiện việc kết nối liên thông các cơ sở bán lẻ thuốc đảm bảo cơ sở cập nhật đầy đủ thông tin về việc mua bán thuốc trên hệ thống cơ sở dữ liệu dược quốc gia, ... để kiểm soát, tránh lạm dụng, thất thoát, sử dụng ngoài mục đích điều trị và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý Dược thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cùng các kiến nghị, đề xuất (nếu có) đề nghị gửi về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/10/2020 để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Q.Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Thanh tra Bộ Y tế (để p/hợp);
- Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ công an (để p/hợp);
- Website Cục Quản lý Dược;
- Hệ thống http://duocquocgia.com.vn;
- Phòng PCTTr; Phòng QL Chất lượng thuốc; Phòng Đăng ký thuốc (để t/hiện);
- Lưu: VT, KD (Vn).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12791/QLD-KD

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 12791/QLD-KD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/08/2020
Ngày hiệu lực 10/08/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 tháng trước
(12/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12791/QLD-KD 2020 kiểm tra kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 12791/QLD-KD 2020 kiểm tra kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 12791/QLD-KD
Cơ quan ban hành Cục Quản lý dược
Người ký Vũ Tuấn Cường
Ngày ban hành 10/08/2020
Ngày hiệu lực 10/08/2020
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 6 tháng trước
(12/08/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 12791/QLD-KD 2020 kiểm tra kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện

Lịch sử hiệu lực Công văn 12791/QLD-KD 2020 kiểm tra kinh doanh thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện

  • 10/08/2020

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/08/2020

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực