Công văn 128/BNN-TCCB

Công văn 128/BNN-TCCB xây dựng Đề án quản lý nhà nước về nông, lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp lâm nghiệp và Ban quản lý rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 128/BNN-TCCB xây dựng Đề án quản lý nhà nước nông lâm trường quốc doanh


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 128/BNN-TCCB
V/v xây dựng Đề án quản lý nhà nước về nông, lâm trường quốc doanh, doanh nghiệp lâm nghiệp và Ban quản lý rừng

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi:

- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

 

Về việc chuẩn bị Đề án tổ chức quản lý nông, lâm trường quốc doanh và Đề án thành lập tổ chức quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và doanh nghiệp lâm nghiệp theo Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng chỉ đạo, giao nhiệm vụ như sau:

1. Giao Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì, phối hợp với Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Đề án thành lập tổ chức để giúp Bộ quản lý nhà nước về các tổ chức quản lý rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, Lâm trường quốc doanh và doanh nghiệp lâm nghiệp.

2. Giao Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp nông nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Đề án tổ chức quản lý nhà nước về Nông trường quốc doanh.

Sau khi xây dựng xong, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn gửi các Đề án trên về Vụ Tổ chức cán bộ để thẩm định, trình Bộ trưởng.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hứa Đức Nhị (để chỉ đạo);
- Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần (để chỉ đạo);
- Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng (để chỉ đạo);
- Vụ Pháp chế;
- Ban Đổi mới và QLDNNN;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 128/BNN-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu128/BNN-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/01/2011
Ngày hiệu lực10/01/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 128/BNN-TCCB

Lược đồ Công văn 128/BNN-TCCB xây dựng Đề án quản lý nhà nước nông lâm trường quốc doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 128/BNN-TCCB xây dựng Đề án quản lý nhà nước nông lâm trường quốc doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu128/BNN-TCCB
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýVũ Trọng Hà
        Ngày ban hành10/01/2011
        Ngày hiệu lực10/01/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 128/BNN-TCCB xây dựng Đề án quản lý nhà nước nông lâm trường quốc doanh

              Lịch sử hiệu lực Công văn 128/BNN-TCCB xây dựng Đề án quản lý nhà nước nông lâm trường quốc doanh

              • 10/01/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 10/01/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực