Công văn 128/TCT-TS

Công văn số 128/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc đối tượng thu tiền thuê đất

Nội dung toàn văn Công văn 128/TCT-TS đối tượng thu tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 128/TCT-TS
V/v: đối tượng thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty Quản lý Đường sắt Hà Lạng

Trả lời công văn số 1827/ĐSHL-TCKT ngày 22/11/2006 của Công ty quản lý đường sắt Hà Lạng v/v tiền thuê đất xây trụ sở cơ quan, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, đối tượng không thu tiền thuê đất là: "Người được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 33 Luật Đất đai".

Quy định về việc nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất tại Điều 33 Luật Đất đai không quy định trường hợp sử dụng đất để xây dựng trụ sở công ty.

2. Tại điểm 1.3 và 1.6, mục II, phần A Thông tư số 142/2005/NĐ-CP">120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, quy định đối tượng thu tiền thuê đất trong trường hợp:

- "Tổ chức kinh tế,… thuê đất thuê đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh,…".

- "Tổ chức đã được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất,…, đang sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, sử dụng đất vào xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; nay lựa chọn hình thức thuê đất thì phải nộp tiền thuê đất".

Căn cứ quy định trên đây, nếu Công ty quản lý đường sắt Hà Lạng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền (theo quy định của pháp luật đất đai) giao đất không thu tiền sử dụng đất, đang sử dụng đất được giao đó để xây dựng trụ sở của công ty, phục vụ cho điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thì công ty phải nộp tiền thuê đất theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty quản lý đường sắt Hà Lạng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Bắc Giang;
- Vụ Pháp chế; Thanh tra Bộ TC;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 128/TCT-TS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 128/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 09/01/2007
Ngày hiệu lực 09/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 128/TCT-TS đối tượng thu tiền thuê đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 128/TCT-TS đối tượng thu tiền thuê đất
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 128/TCT-TS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 09/01/2007
Ngày hiệu lực 09/01/2007
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 128/TCT-TS đối tượng thu tiền thuê đất

Lịch sử hiệu lực Công văn 128/TCT-TS đối tượng thu tiền thuê đất

  • 09/01/2007

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 09/01/2007

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực