Công văn 1282/GSQL-GQ2

Công văn 1282/GSQL-GQ2 năm 2014 kiểm tra thực hiện quản lý hải quan đối với loại hình gia công, nhập sản xuất xuất khẩu và quyền kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1282/GSQL-GQ2 2014 quản lý hải quan gia công nhập sản xuất xuất khẩu quyền kinh doanh


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1282/GSQL-GQ2
V/v kiểm tra thực hiện quản lý hải quan đối với loại hình GC, NSXXK và quyền KD của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Đà Nẵng;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với loại hình gia công, NSXXK; thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ theo kế hoạch năm 2014, Cục Giám sát quản lý về hải quan tổ chức Đoàn kiểm tra việc thực hiện quản lý hải quan đối với loại hình gia công, NSXXK và quyền kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên như sau:

1/ Thành phần Đoàn công tác:

- Trưởng đoàn: Đ/c Trịnh Đình Kính - Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan;

- Thành viên: Lãnh đạo và các chuyên viên Phòng Giám quản 2, Cục Giám sát quản lý về hải quan.

2/ Nội dung làm việc:

1. Kiểm tra việc thực hiện thủ tục, quản lý hải quan đối với loại hình gia công, NSXXK theo Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 14/5/2011, Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 và Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính.

2. Kiểm tra việc xử lý tồn đọng hợp đồng gia công, tờ khai NSXXK chưa thanh khoản;

3. Kiểm tra việc thực hiện quyền kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP.

3/ Thời gian làm việc dự kiến (Cục Giám sát quản lý sẽ thông báo lịch làm việc cụ thể với từng Chi cục tại mỗi Đơn vị được kiểm tra):

- Tại Cục Hải quan TP Đà Nẵng: Từ ngày 6/10 đến 11/10/2014;

- Tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam: Từ ngày 13/10 đến 18/10/2014;

- Tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi: Từ ngày 20/10 đến 25/10/2014;

- Tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định: Từ ngày 27/10 đến ngày 31/10/2014.

Cục Giám sát quản lý thông báo để các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu trên biết và phối hợp thực hiện./.

(Đầu mối liên hệ với Đoàn công tác: Đ/c Hoàn, ĐT: 0903 288 289)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1282/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1282/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2014
Ngày hiệu lực24/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1282/GSQL-GQ2 2014 quản lý hải quan gia công nhập sản xuất xuất khẩu quyền kinh doanh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1282/GSQL-GQ2 2014 quản lý hải quan gia công nhập sản xuất xuất khẩu quyền kinh doanh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1282/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýTrịnh Đình Kính
        Ngày ban hành24/09/2014
        Ngày hiệu lực24/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1282/GSQL-GQ2 2014 quản lý hải quan gia công nhập sản xuất xuất khẩu quyền kinh doanh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1282/GSQL-GQ2 2014 quản lý hải quan gia công nhập sản xuất xuất khẩu quyền kinh doanh

           • 24/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực