Công văn 1283/BHXH-QLT

Công văn 1283/BHXH-QLT năm 2017 về thực hiện CV1205/BHXH-QLT do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1283/BHXH-QLT 2017 thực hiện CV1205/BHXH-QLT người tham gia bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1283/BHXH-QLT
V/v thực hiện CV1205/BHXH-QLT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi:

- Đại lý thu BHYT trên địa bàn Thành phố;
- Bảo hiểm xã hội Quận, huyện.

Ngày 15/06/2017 Bảo hiểm xã hội Thành phố có ban hành Công văn số 1205/BHXH-QLT về việc hướng dẫn thời hạn đóng tiền và cấp thẻ BHYT hộ gia đình. Để thống nhất thực hiện toàn thành phố, Bảo hiểm xã hội Thành phố hướng dẫn thời điểm áp dụng văn bản này như sau:

- Đối với trường hợp người tham gia BHYT nộp tiền cho Đại lý thu từ ngày 15/06/2017 trở về trước thì áp dụng cấp thẻ theo công văn 73/BHXH-QLT ngày 10/01/2017.

- Đối với trường hợp người tham gia BHYT nộp tiền cho Đại lý thu từ ngày 16/06/2017 trở đi thì thực hiện cấp thẻ BHYT theo hướng dẫn tại Công văn 1205/BHXH-QLT.

Yêu cầu Đại lý thu BHYT và BHXH quận, huyện trên địa bàn Thành phố thực hiện theo hướng dẫn trên đây. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Thành phố (Phòng Quản lý Thu) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ BHXH TP (để biết);
- Các phòng chức năng (phối hợp);
- Website BHXH TP;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1283/BHXH-QLT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1283/BHXH-QLT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2017
Ngày hiệu lực22/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1283/BHXH-QLT

Lược đồ Công văn 1283/BHXH-QLT 2017 thực hiện CV1205/BHXH-QLT người tham gia bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1283/BHXH-QLT 2017 thực hiện CV1205/BHXH-QLT người tham gia bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1283/BHXH-QLT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu
        Ngày ban hành22/06/2017
        Ngày hiệu lực22/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1283/BHXH-QLT 2017 thực hiện CV1205/BHXH-QLT người tham gia bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1283/BHXH-QLT 2017 thực hiện CV1205/BHXH-QLT người tham gia bảo hiểm y tế Hồ Chí Minh

           • 22/06/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/06/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực