Công văn 1283/TĐC-ĐGPH

Công văn 1283/TĐC-ĐGPH về hướng dẫn đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp và đăng ký chỉ định phòng thí nghiệm do Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1283/TĐC-ĐGPH hướng dẫn đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp và đăng ký chỉ định phòng thí nghiệm


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1283/TĐC-ĐGPH
V/v Hướng dẫn đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp và đăng ký chỉ định PTN

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố

Để triển khai thực hiện việc đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 và đăng ký chỉ định tổ chức thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn như sau:

1. Về việc đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận:

Theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, tổ chức chứng nhận sự phù hợp bao gồm:

a) Đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập hoặc ngoài công lập, hoạt động dịch vụ khoa học – kỹ thuật được thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ;

b) Doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp;

c) Chi nhánh của các tổ chức chứng nhận sự phù hợp nước ngoài đăng ký hoạt động theo Luật Đầu tư tại Việt Nam.

Do đó, để được đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ, các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố cần thành lập tổ chức chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

2. Về việc đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm và đăng ký chỉ định đối với phòng thử nghiệm:

Ngày 31/8/2009, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn số 2144/BKHCN-TCCB có ý kiến về vấn đề này như sau: “Việc đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm và đăng ký chỉ định đối với tổ chức thử nghiệm của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ được thực hiện trong thời gian Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của Chi cục TĐC theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV nhưng thời hạn không quá ngày 31/12/2010.

Sau ngày 31/12/2010, việc đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm và đăng ký chỉ định đối với tổ chức thử nghiệm sẽ do tổ chức sự nghiệp trực thuộc Chi cục TĐC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có tư cách pháp nhân, có tài Khoản, con dấu riêng hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm, hàng hóa) thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Như vậy, hiện nay, đối với các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố chưa thành lập được tổ chức sự nghiệp hoạt động dịch vụ kỹ thuật, nếu có nhu cầu đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm và đăng ký chỉ định đối với phòng thử nghiệm, đề nghị lập hồ sơ đăng ký theo quy định tại Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN và Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc quyết định chỉ định thử nghiệm với thời hạn đến hết ngày 31/12/2010.

Các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cần lưu ý đẩy mạnh việc hoàn thiện cơ cấu, tổ chức theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKHCN-BNV ngày 28/5/2009. Sau ngày 31/12/2010, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chỉ cấp giấy chứng nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động hoặc quyết định chỉ định thử nghiệm cho các tổ chức sự nghiệp hoạt động dịch vụ kỹ thuật thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để các Chi cục biết, nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- Lưu VT, ĐGPH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   
Trần Văn Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1283/TĐC-ĐGPH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1283/TĐC-ĐGPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2009
Ngày hiệu lực15/09/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1283/TĐC-ĐGPH hướng dẫn đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp và đăng ký chỉ định phòng thí nghiệm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1283/TĐC-ĐGPH hướng dẫn đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp và đăng ký chỉ định phòng thí nghiệm
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1283/TĐC-ĐGPH
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành15/09/2009
        Ngày hiệu lực15/09/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1283/TĐC-ĐGPH hướng dẫn đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp và đăng ký chỉ định phòng thí nghiệm

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1283/TĐC-ĐGPH hướng dẫn đăng ký lĩnh vực hoạt động đánh giá sự phù hợp và đăng ký chỉ định phòng thí nghiệm

           • 15/09/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/09/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực