Công văn 1283/TTg-CN

Công văn 1283/TTg-CN năm 2018 về phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1283/TTg-CN 2018 chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1283/TTg-CN
V/v Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tiền Giang, Vĩnh Long.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 10117/TTr-BGTVT ngày 10 tháng 9 năm 2018), ý kiến thẩm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 4653/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30 tháng 8 năm 2018) về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phn đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến thm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Tiền Giang, Vĩnh Long chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng C
P;
- Các Bộ: KHĐT, T
C, NN&PTNT, TNMT;
- VPCP: BTCN, PCN
Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (3) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh
Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1283/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1283/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2018
Ngày hiệu lực21/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1283/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1283/TTg-CN 2018 chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1283/TTg-CN 2018 chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1283/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành21/09/2018
        Ngày hiệu lực21/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1283/TTg-CN 2018 chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1283/TTg-CN 2018 chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án xây dựng cầu Mỹ Thuận

              • 21/09/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 21/09/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực