Công văn 1284/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 1284/LĐTBXH-LĐTL năm 2016 báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1284/LĐTBXH-LĐTL báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình 2016


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1284/LĐTBXH-LĐTL
V/v báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2016

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định tại Điểm c, Khoản 3 Điều 23 Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07/4/2014 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình năm 2015 trên địa bàn theo phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Báo cáo gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/4/2016 để tổng hợp, theo dõi./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở LĐTBXH (để biết);
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1284/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1284/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2016
Ngày hiệu lực20/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1284/LĐTBXH-LĐTL báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1284/LĐTBXH-LĐTL báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1284/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành20/04/2016
        Ngày hiệu lực20/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1284/LĐTBXH-LĐTL báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình 2016

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1284/LĐTBXH-LĐTL báo cáo tình hình sử dụng lao động giúp việc gia đình 2016

             • 20/04/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/04/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực