Công văn 1285/BNN-TC

Công văn 1285/BNN-TC về mức lương tư vấn trong nước Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1285/BNN-TC mức lương tư vấn trong nước Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1285/BNN-TC
V/v: Mức lương tư vấn trong nước Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

Ban Điều phối Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp
(Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp)

 

Trả lời công văn số 353/DANN-ACP ngày 07/3/2012 của Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp (thuộc Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến về lương cho chuyên gia tư vấn trong nước của Dự án như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chỉ tiêu áp dụng cho các dự án/ chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC trên cơ sở giải trình của Ban Điều phối dự án tại công văn số 353/DANN-ACP ngày 07/3/2012, do chuyên gia tư vấn cần phải có chuyên môn cao, ngành nghề đặc biệt, đặc thù, phạm vi cung cấp dịch vụ tư vấn hạn hẹp thuộc mức chi đặc biệt, Bộ thống nhất với đề nghị của Ban Điều phối dự án về mức chi trả để thuê chuyên gia tư vấn trong nước của gói thầu dịch vụ tư vấn nghiên cứu chính sách liên minh với sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo điều khoản tham chiếu đã được phê duyệt tại Quyết định số 76/QĐ-DANN-KHKT ngày 16/01/2012 của Trưởng Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp) như sau:

- Tư vấn trưởng: 2.800 USD/tháng/người.

- Tư vấn nghiên cứu về chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn; Tư vấn nghiên cứu về chính sách đầu tư và cạnh tranh trong ngành nông nghiệp: 2.400 USD/tháng/người.

Mức chi chuyên gia tư vấn nêu trên là mức chi trọn gói, bao gồm cả bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các loại thuế theo quy định hiện hành; được sử dụng làm cơ sở để xác định giá trị dự toán gói thầu để tổ chức đấu thầu theo quy định tại Luật Đấu thầu.

Căn cứ mức chi chuyên gia tư vấn trong nước được phê duyệt, Ban Quản lý dự án Cạnh tranh Nông nghiệp tổ chức thuê tuyển và chi trả cho chuyên gia tư vấn trong nước theo các quy định hiện hành trong nước và quy định của nhà tài trợ về đấu thầu tuyển chọn chuyên gia./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BQL các dự án NN;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1285/BNN-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1285/BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2012
Ngày hiệu lực14/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1285/BNN-TC mức lương tư vấn trong nước Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1285/BNN-TC mức lương tư vấn trong nước Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1285/BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Văn Hà
        Ngày ban hành14/03/2012
        Ngày hiệu lực14/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1285/BNN-TC mức lương tư vấn trong nước Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1285/BNN-TC mức lương tư vấn trong nước Dự án Cạnh tranh Nông nghiệp

           • 14/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực