Công văn 1285/VPCP-NN

Công văn 1285/VPCP-NN năm 2021 về điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1285/VPCP-NN 2021 điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp Bạc Liêu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1285/VPCP-NN
V/v điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu (Tờ trình số 174/TTr- UBND ngày 20 tháng 10 năm 2020) và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 522/BNN-KHCN ngày 22 tháng 01 năm 2021) về việc điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (bản chụp xin gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu căn cứ ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu tại văn bản trên, hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgCP Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, XD, TNMT, KHCN, TC, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KTTH, CN, PL, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (2).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1285/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1285/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2021
Ngày hiệu lực27/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTháng trước
(02/03/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1285/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 1285/VPCP-NN 2021 điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1285/VPCP-NN 2021 điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp Bạc Liêu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1285/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành27/02/2021
        Ngày hiệu lực27/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTháng trước
        (02/03/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1285/VPCP-NN 2021 điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp Bạc Liêu

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1285/VPCP-NN 2021 điều chỉnh cơ chế sử dụng đất trong Khu nông nghiệp Bạc Liêu

              • 27/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 27/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực