Công văn 1286/TCT-PCCS

Công văn số 1286/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

Nội dung toàn văn Công văn 1286/TCT-PCCS miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1286/TCT-PCCS
V/v: Miễn, giảm thuế TNDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục thuế tỉnh Đồng Tháp 

 

Trả lời công văn số 413/CT/DT&TH ngày 20/3/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Tháp về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Từ ngày 31/12/2003 trở về trước thì thời hạn giải quyết việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện như sau:

Tại Điểm 1 Mục III Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn: "Việc xét miễn thuế, giảm thuế được tiến hành hàng năm sau khi cơ sở kinh doanh đã có báo cáo quyết toán tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp".

Tại Điểm 1 Mục II Phần Đ Thông tư số 18/2002/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Đối với trường hợp được miễn thuế, giảm thuế theo Điểm 1, 2, 4 Mục I Phần Đ, cơ sở kinh doanh chỉ cần làm công văn đề nghị miễn thuế, giảm thuế (trong đó nêu rõ lý do miễn thuế, giảm thuế) gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu thuế. Sau khi kiểm tra các Điều kiện được miễn thuế, giảm thuế cơ quan trực tiếp quản lý thu thuế thông báo cho cơ sở kinh doanh biết có đủ Điều kiện được miễn thuế, giảm thuế hàng năm".

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trước ngày 1/1/2004, doanh nghiệp đã có công văn đề nghị miễn, giảm thuế và cơ quan thuế đã có văn bản thông báo cho cơ sở biết có đủ Điều kiện được miễn, giảm thuế thì hàng năm cơ sở kinh doanh không phải lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm thuế cho cơ quan thuế mà tự xác định số thuế miễn, giảm và ghi rõ số thuế được miễn, giảm trong báo cáo quyết toán thuế gửi cho Cục thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai. Cơ quan thuế khi kiểm tra quyết toán thuế hoặc thực hiện thanh tra tại doanh nghiệp phát hiện có sai sót sẽ truy thu số thuế kê khai thiếu và xử phạt theo quy định của pháp luật.

2. Từ ngày 1/1/2004 trở đi, thời hạn giải quyết việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện như sau:

Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được thực hiện theo Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1286/TCT-PCCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1286/TCT-PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/04/2006
Ngày hiệu lực07/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1286/TCT-PCCS miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1286/TCT-PCCS miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1286/TCT-PCCS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành07/04/2006
        Ngày hiệu lực07/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1286/TCT-PCCS miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1286/TCT-PCCS miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

           • 07/04/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/04/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực