Công văn 1287/UBDT-CSDT

Công văn 1287/UBDT-CSDT năm 2019 về xây dựng Đề án Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi do Ủy ban Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1287/UBDT-CSDT 2019 xây dựng Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi


ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1287/UBDT-CSDT
V/v xây dựng Đề án Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và min núi

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện Nghị quyết s01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Trong đó, giao Ủy ban Dân tộc xây dựng Đán tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Ủy ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương triển khai xây dựng Đ án. Đến nay, đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt.

Tuy nhiên, tại Báo cáo Thẩm tra Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (Báo cáo số 1016/BC-HĐDT14 ngày 17/10/2019), trong đó đề nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương xây dựng, hoàn thiện tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành trong nửa đầu năm 2020. Mặt khác, tại buổi thảo luận Tổ, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đang có 2 nhóm ý kiến như sau:

- Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi là cơ sở quan trọng làm căn cứ xác định phạm vi, đối tượng để hoạch định chính sách, huy động, bố trí nguồn lực đầu tư. Do đó, việc ban hành bộ tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Một số ý kiến đề nghị tiếp tục giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành như hiện nay.

Để đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo, đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép Ủy ban Dân tộc trình Hồ sơ Đán tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021-2030./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng TT Trương Hòa Bình (để bc);
- Cổng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT(3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến

 

Thuộc tính Công văn 1287/UBDT-CSDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1287/UBDT-CSDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2019
Ngày hiệu lực31/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 ngày trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1287/UBDT-CSDT

Lược đồ Công văn 1287/UBDT-CSDT 2019 xây dựng Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1287/UBDT-CSDT 2019 xây dựng Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1287/UBDT-CSDT
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
        Người kýĐỗ Văn Chiến
        Ngày ban hành31/10/2019
        Ngày hiệu lực31/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 ngày trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1287/UBDT-CSDT 2019 xây dựng Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1287/UBDT-CSDT 2019 xây dựng Tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi

             • 31/10/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/10/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực