Công văn 128TCT/ĐTNN

Công văn số 128TCT/ĐTNN về việc thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với công trình viện trợ không hoàn lại của tổ chức phi Chính phủ do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 128TCT/ĐTNN thuế Giá trị gia tăng (GTGT) công trình viện trợ không hoàn lại của tổ chức phi Chính phủ


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 128TCT/ĐTNN
V/v: Thuế GTGT đối với xây dựng công trình viện trợ nhân đạo

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Công ty tư vấn quản lý xây dựng DELTA

Trả lời công văn số CV2004/12/TV đề ngày 27/12/2004 của Công ty tư vấn quản lý xây dựng DELTA về vấn đề thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với công trình viện trợ không hoàn lại của tổ chức phi Chính phủ; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 21, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: “hàng hóa bán cho các tổ chức quốc tế, người nước ngoài để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam” thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Do đó, trường hợp Công ty tư vấn quản lý xây dựng DELTA cung cấp hàng hóa hoặc xây dựng công trình cho các tổ chức phi chính phủ quốc tế để viện trợ nhân đạo cho Việt Nam thì Công ty thực hiện thuế GTGT như hướng dẫn tại Điểm 21, Mục I, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên.

Đối với trường hợp Công ty xây dựng công trình cho tổ chức quốc tế Đông Tây Hội ngộ để viện trợ nhân đạo, thuộc đối tượng được áp dụng thuế GTGT như hướng dẫn tại công văn số 3667 TC/TCT ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính và công văn số 130 TCT/CS ngày 9/1/2003 của Tổng cục Thuế thì Công ty thực hiện việc kê khai thuế GTGT như hướng dẫn tại 2 văn bản nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty tư vấn quản lý xây dựng Delta được biết và liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội;
- Lưu VP (HC), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 128TCT/ĐTNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu128TCT/ĐTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2005
Ngày hiệu lực12/01/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 128TCT/ĐTNN thuế Giá trị gia tăng (GTGT) công trình viện trợ không hoàn lại của tổ chức phi Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 128TCT/ĐTNN thuế Giá trị gia tăng (GTGT) công trình viện trợ không hoàn lại của tổ chức phi Chính phủ
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu128TCT/ĐTNN
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýPhạm Văn Huyến
       Ngày ban hành12/01/2005
       Ngày hiệu lực12/01/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 128TCT/ĐTNN thuế Giá trị gia tăng (GTGT) công trình viện trợ không hoàn lại của tổ chức phi Chính phủ

          Lịch sử hiệu lực Công văn 128TCT/ĐTNN thuế Giá trị gia tăng (GTGT) công trình viện trợ không hoàn lại của tổ chức phi Chính phủ

          • 12/01/2005

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/01/2005

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực