Công văn 129/QHLĐTL-CSLĐ

Công văn 129/QHLĐTL-CSLĐ năm 2019 hướng dẫn chính sách mua cổ phần với giá ưu đãi do Cục Quan hệ lao động và Tiền lương ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 129/QHLĐTL-CSLĐ 2019 hướng dẫn chính sách mua cổ phần với giá ưu đãi


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 129/QHLĐTL-CSLĐ
V/v hướng dẫn chính sách mua cổ phần với giá ưu đãi

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh
(S512B Nguyễn Chí Thanh, Khóm 3, Phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)

Trả lời kiến nghị của bà Nguyễn Thị Thu Hương, Công ty Cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh về vướng mắc khi xác định chế độ mua cổ phần ưu đãi của người lao động do Văn phòng Chính phủ chuyển đến tại công văn số 12332/VPCP-ĐMDN ngày 19 tháng 12 năm 2018, sau khi nghiên cứu, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thì các đối tượng quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được mua tối đa 100 cổ phần cho mỗi năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước với giá bán bằng 60% giá trị cổ phần tính theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần).

2. Theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hưng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa theo quy định tại theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ thì thời gian thực tế làm việc tại khu vực nhà nước để tính mua cổ phần với giá ưu đãi tại điểm b Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP nêu trên, gồm:

a) Thời gian thực tế đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi đã làm việc (cộng dồn) tại doanh nghiệp cổ phần hóa tính đến thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, bao gồm cả thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp trước khi sáp nhập, hợp nhất với doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc chia, tách thành doanh nghiệp cổ phần hóa (nếu có);

b) Thời gian thực tế đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi đã làm việc (cộng dồn) tại cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (kể cả thời gian người lao động đi nghĩa vụ quân sự), doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp do doanh nghiệp nhà nước nm giữ 100% vốn điều lệ đầu tư 100% vốn điều lệ khác trước khi về làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc trước khi về làm việc tại doanh nghiệp đã sáp nhập, hợp nhất với doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc chia, tách thành doanh nghiệp cổ phần hóa (nếu có).

c) Thời gian thực tế làm việc tại khu vực nhà nước để tính mua cổ phần với giá ưu đãi không bao gồm thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32 của Bộ luật Lao động, thời gian nghviệc không hưởng lương theo quy định tại Khoản 3 Điều 116 của Bộ luật Lao động từ 14 ngày liên tục trở lên.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp đối tượng mua cổ phần với giá ưu đãi đã có thời gian làm việc thực tế trong khu vực nhà nước (không liên tục) trước khi về làm việc tại doanh nghiệp cổ phần hóa thì được tính cộng dồn các thời gian làm việc thực tế trong khu vực nhà nước để tính mua cổ phần với giá ưu đãi.

Cục Quan hệ lao động và Tiền lương trả lời để Bà biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp, VPCP (để biết);
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (để biết);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT, Cục QHLĐTL.

Q. CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Huy Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 129/QHLĐTL-CSLĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu129/QHLĐTL-CSLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/03/2019
Ngày hiệu lực06/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 129/QHLĐTL-CSLĐ 2019 hướng dẫn chính sách mua cổ phần với giá ưu đãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 129/QHLĐTL-CSLĐ 2019 hướng dẫn chính sách mua cổ phần với giá ưu đãi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu129/QHLĐTL-CSLĐ
        Cơ quan ban hànhCục Quan hệ lao động và Tiền lương
        Người kýNguyễn Huy Hưng
        Ngày ban hành06/03/2019
        Ngày hiệu lực06/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 129/QHLĐTL-CSLĐ 2019 hướng dẫn chính sách mua cổ phần với giá ưu đãi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 129/QHLĐTL-CSLĐ 2019 hướng dẫn chính sách mua cổ phần với giá ưu đãi

           • 06/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực