Công văn 129/TCT-TS

Công văn số 129/TCT-TS của Tổng cục Thuế về việc Lệ phí trước bạ nhà ở theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP

Nội dung toàn văn Công văn 129/TCT-TS Lệ phí trước bạ nhà ở theo NĐ 90/2006/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129/TCT-TS
V/v: LPTB nhà ở theo NĐ 90/2006/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Vĩnh Long

Trả lời công văn số 685/CT-THDT ngày 05/12/2006 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long v/v "vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ", Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Không thu lệ phí trước bạ (LPTB) đối với nhà ở quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 50 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. Nhà ở của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập thông qua hình thức phát triển nhà ở riêng lẻ thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Nhà ở năm 2005.

2/ Tại Mục I Phần III Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về LPTB quy định:

"Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (không phân biệt đối tượng thuộc diện phải nộp hay không phải nộp) phải kê khai lệ phí trước bạ như sau:…"

Theo đó, chủ tài sản có nhà thuộc đối tượng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 50 Nghị định số 90/2006/NĐ-CP vẫn phải thực hiện thủ tục kê khai theo quy định và cơ quan chức năng tại địa phương được UBND tỉnh quy định là nơi tiếp nhận và thẩm định hồ sơ phải chuyển cho cơ quan thuế toàn bộ hồ sơ để làm căn cứ ra thông báo.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Vĩnh Long biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Vĩnh Long;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 129/TCT-TS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu129/TCT-TS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/01/2007
Ngày hiệu lực09/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 129/TCT-TS Lệ phí trước bạ nhà ở theo NĐ 90/2006/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 129/TCT-TS Lệ phí trước bạ nhà ở theo NĐ 90/2006/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu129/TCT-TS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành09/01/2007
        Ngày hiệu lực09/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 129/TCT-TS Lệ phí trước bạ nhà ở theo NĐ 90/2006/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 129/TCT-TS Lệ phí trước bạ nhà ở theo NĐ 90/2006/NĐ-CP

           • 09/01/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/01/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực