Công văn 12919/VPCP-CN

Công văn 12919/VPCP-CN năm 2017 về hoàn thiện Chỉ thị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12919/VPCP-CN 2017 hoàn thiện Chỉ thị thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12919/VPCP-CN
V/v hoàn thiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7747/BKHĐT-CLPT ngày 25 tháng 9 năm 2017) về việc xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; đồng thời, bổ sung nhiệm vụ của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 12 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: GTVT, TP, XD, TN&MT, NN&PTNT, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, PL, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12919/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12919/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2017
Ngày hiệu lực01/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12919/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 12919/VPCP-CN 2017 hoàn thiện Chỉ thị thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12919/VPCP-CN 2017 hoàn thiện Chỉ thị thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12919/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành01/12/2017
        Ngày hiệu lực01/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 12919/VPCP-CN 2017 hoàn thiện Chỉ thị thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW

             Lịch sử hiệu lực Công văn 12919/VPCP-CN 2017 hoàn thiện Chỉ thị thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW

             • 01/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực