Công văn 1292/SXD-HĐXD

Công văn 1292/SXD-HĐXD năm 2014 thực hiện Thông tư 11/2014/TT-BXD quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1292/SXD-HĐXD 2014 thực hiện 11/2014/TT-BXD công khai thông tin hoạt động xây dựng Bắc Giang


UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1292/SXD-HĐXD
V/v thực hiện Thông tư số 11/2014/TT-BXD Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình.

Bắc Giang, ngày 17 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Bắc Giang;
- Các Ban quản lý dự án;
- Các chủ đầu tư xây dựng công trình;
- Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Ngày 25/8/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2014/TT-BXD Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình có hiệu lực thi hành k từ ngày 10/10/2014. Căn cứ các nội dung quy định tại Thông tư, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với Các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố Bắc Giang; các Ban quản lý dự án; các chủ đầu tư xây dựng công trình:

Nghiên cứu, phổ biến và triển khai thực hiện Thông tư nêu trên đến các tổ chức, cá nhân có liên quan thuộc lĩnh vực, ngành, địa phương, đơn vị quản lý đ tổ chức thực hiện đúng quy định.

2. Đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng:

Các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng có nhu cầu công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực quy định tại Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 11/2014/TT-BXD gửi bản đăng ký, tệp tin đăng ký, hồ sơ năng lực đăng ký công bố theo mẫu tại Phụ lục số 1, số 2 và Khoản 3, Điều 4 Thông tư số 11/2014/TT-BXD đến Sở Xây dựng để được xem xét, công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng. Các tệp tin gửi đến Sở Xây dựng phải được định dạng (.pdf; .doc; .docx; .zip; .rar).

Mọi thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và được chuyển về Bộ Xây dựng (Cục Quản lý hoạt động xây dựng) để xem xét tích hợp dữ liệu, công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng làm cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 15/2013/NĐ-CP bao gồm: Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; giám sát chất lượng công trình xây dựng; kim định, giám định chất lượng công trình xây dựng; khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I và công trình cấp II được đầu tư xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước (đối với các nhà thầu chính).

K từ ngày 10/10/2014, việc lựa chọn các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định 15/2013/NĐ-CP phải căn cứ vào Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng. Đ nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực quy định tại Khoản 3, Điều 8 Nghị định 15/2013/NĐ-CP gửi hồ sơ đăng ký thông tin năng lực về Sở Xây dựng để được xem xét, công bố theo quy định.

Vậy, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, thực hiện đúng quy định./.

(Ghi chú: Toàn văn Thông tư số 11/2014/TT-BXD được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng: www.moc.gov.vn và trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng: www.soxaydung. bacgiang.gov.vn)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, HĐXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vi Thanh Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1292/SXD-HĐXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1292/SXD-HĐXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/10/2014
Ngày hiệu lực17/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1292/SXD-HĐXD 2014 thực hiện 11/2014/TT-BXD công khai thông tin hoạt động xây dựng Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1292/SXD-HĐXD 2014 thực hiện 11/2014/TT-BXD công khai thông tin hoạt động xây dựng Bắc Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1292/SXD-HĐXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýVi Thanh Quyền
        Ngày ban hành17/10/2014
        Ngày hiệu lực17/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1292/SXD-HĐXD 2014 thực hiện 11/2014/TT-BXD công khai thông tin hoạt động xây dựng Bắc Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1292/SXD-HĐXD 2014 thực hiện 11/2014/TT-BXD công khai thông tin hoạt động xây dựng Bắc Giang

           • 17/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực