Công văn 12924/BTC-KBNN

Công văn 12924/BTC-KBNN năm 2014 tăng cường tập trung thu ngân sách nhà nước và kiểm soát thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12924/BTC-KBNN 2014 tập trung thu kiểm soát chi ngân sách


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12924/BTC-KBNN
V/v Tăng cường tập trung thu NSNN và kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Kho bạc Nhà nước
- Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Bộ Tài chính đã có nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương thực hiện, vừa tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành phát triển kinh tế-xã hội, vừa nâng cao vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, các cơ quan quản lý nhà nước nhằm phát huy cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của đất nước.

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, Bộ Tài chính yêu cầu đồng chí Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai chỉ đạo thực hiện một số nội dung trong công tác hạch toán thu NSNN và kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN như sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, chính sách, chế độ về quản lý tài chính, các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển kinh tế-xã hội và dự toán NSNN năm 2014 của Chính phủ, Bộ Tài chính đến toàn thể cán bộ công chức thuộc hệ thống KBNN.

2. Phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Hải quan, Tổng Cục Thuế thực hiện rà soát các thủ tục hành chính, hồ sơ chứng từ thu NSNN để giảm bớt các thủ tục hành chính không cần thiết; thực hiện tốt công tác kế toán nhà nước; đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong công tác hạch toán kế toán thu NSNN, đảm bảo tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu NSNN.

3. Tăng cường kiểm soát chi NSNN, đảm bảo kịp thời, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức và dự toán ngân sách được giao. Kiên quyết từ chối thanh toán các khoản chi không đúng chế độ, chi vượt dự toán, ngoài dự toán được giao, chi mua ô tô công không đúng quy định.

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, Kho bạc Nhà nước chỉ đạo KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật; Đồng thời báo cáo Bộ Tài chính tình hình kiểm soát chi và thực hiện thanh toán chi NSNN theo quy định, để đẩy nhanh việc thanh toán, giải ngân các nguồn vốn.

4. Thực hiện nghiêm túc các quy định về tạm ứng vốn đầu tư XDCB theo Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 10726/BTC-ĐT ngày 4/8/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tạm ứng vốn đối với các dự án sử dụng vốn NSNN và vốn TPCP.

5. Phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và tổ chức tọa đàm, giao ban định kỳ, thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình kiểm soát chi đầu tư và báo cáo cấp có thẩm quyền để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán, giải ngân vốn đầu tư kịp thời, tránh tập trung dồn thanh toán vào cuối năm.

6. Tiếp tục rà soát, kiến nghị giảm bớt thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi NSNN, đồng thời công khai đầy đủ quy trình kiểm soát chi NSNN về hồ sơ, thủ tục và thời gian giải quyết của Kho bạc Nhà nước. Cán bộ KBNN phải thật sự công tâm khách quan, tận tình hướng dẫn, thông báo cho đơn vị sử dụng NSNN, chủ đầu tư, Ban QLDA bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay khi nhận hồ sơ thanh toán, không được để đơn vị phải đi lại nhiều lần. Những cán bộ không chấp hành, gây khó khăn cho đơn vị cần cương quyết xử lý kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm.

7. Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước tại địa phương đã được thanh tra, kiểm toán; có biện pháp thu hồi nộp Ngân sách Nhà nước đối với các khoản chi không đúng chế độ, tiêu chuẩn định mức, theo quy định của pháp luật.

Đề nghị Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước và Giám đốc Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đôn đốc, triển khai thực hiện trong toàn hệ thống KBNN. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc cần báo cáo Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW (để phối hợp chỉ đạo);
- TCT, TCHQ;
- Vụ NSNN, Vụ ĐT, HCSN;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục hải quan các tỉnh, TP (để thực hiện);
- Lưu: VT, KBNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Công Nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12924/BTC-KBNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12924/BTC-KBNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2014
Ngày hiệu lực15/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 12924/BTC-KBNN 2014 tập trung thu kiểm soát chi ngân sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12924/BTC-KBNN 2014 tập trung thu kiểm soát chi ngân sách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12924/BTC-KBNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Công Nghiệp
        Ngày ban hành15/09/2014
        Ngày hiệu lực15/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 12924/BTC-KBNN 2014 tập trung thu kiểm soát chi ngân sách

           Lịch sử hiệu lực Công văn 12924/BTC-KBNN 2014 tập trung thu kiểm soát chi ngân sách

           • 15/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực