Công văn 1295/GSQL-GQ1

Công văn 1295/GSQL-GQ1 năm 2015 về xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên tờ khai hải quan xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1295/GSQL-GQ1 xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên tờ khai hải quan xuất khẩu


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1295/GSQL-GQ1
V/v xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên tờ khai hải quan xuất khẩu

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần TM Sài Gòn Tây Nam.
(Đ/c: Huyện Bến cầu, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời công văn số 67/CV-CT ngày 05/10/2015 của Công ty cổ phần TM Sài Gòn Tây Nam về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 9 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 23/01/2015 của Chính phủ quy định: “ T khai hải quan điện tử có giá trị sử dụng trong việc thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính khác; chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa lưu thông trên thị trường. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sử dụng tờ khai hải quan điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu người khai hải quan cung cấp tờ khai hải quan giấy. Cơ quan Hải quan có trách nhiệm cung cấp thông tin tờ khai hải quan dưới dạng dữ liệu điện tử cho các cơ quan quản nhà nước có liên quan. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm trang bị các thiết bị để tra cứu dữ liệu trên tờ khai hải quan điện tử. Như vậy, theo quy định hiện tại, cơ quan hải quan không thực hiện xác nhận, đóng dấu lên tờ khai hải quan điện tử in từ Hệ thống. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (thực hiện các thủ tục về thuế, cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, thủ tục thanh toán qua Ngân hàng và các thủ tục hành chính khác, quản lý hàng hóa lưu thông trên thị trường) có trách nhiệm trao đổi thông tin trên tờ khai hải quan đã thông quan với cơ quan hải quan, không yêu cu người khai hải quan xuất trình tờ khai hải quan giấy.

Về thông tin hàng hóa qua khu vực giám sát, hiện tại Tổng cục Hải quan đang xây dựng chức năng trên Hệ thống để thông báo, phản hồi cho người khai hải quan về trạng thái hàng qua khu vực giám sát của tờ khai hải quan. Khi hoàn thiện chức năng, Tổng cục Hải quan sẽ có thông báo hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
- Lưu: VT, GQ1.Cường (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1295/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1295/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/10/2015
Ngày hiệu lực22/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1295/GSQL-GQ1 xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên tờ khai hải quan xuất khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1295/GSQL-GQ1 xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên tờ khai hải quan xuất khẩu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1295/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýÂu Anh Tuấn
        Ngày ban hành22/10/2015
        Ngày hiệu lực22/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1295/GSQL-GQ1 xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên tờ khai hải quan xuất khẩu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1295/GSQL-GQ1 xác nhận hàng qua khu vực giám sát trên tờ khai hải quan xuất khẩu

             • 22/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 22/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực