Công văn 1297/TTg-CN

Công văn 1297/TTg-CN năm 2017 điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1297/TTg-CN 2017 nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1297/TTg-CN
V/v điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hình thức Hợp đồng BT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 6886/UBND-DA ngày 30 tháng 11 năm 2016; số 1902/UBND-DA ngày 07 tháng 4 năm 2017) và ý kiến của Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 123/BGTVT-ĐTCT ngày 05 tháng 01 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 193/BKHĐT-KCHTĐT ngày 09 tháng 01 năm 2017), Tài chính (văn bản số 212/BTC-ĐT ngày 06 tháng 01 năm 2017), Xây dựng (văn bản số 49/BXD-HTKT ngày 10 tháng 01 năm. 2017) về việc bổ sung công trình và điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc-Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức Hợp đồng BT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bổ sung 04 cầu (cầu số 5, số 9, số 12 và N4) và công trình nạo vét, đào hồ trung tâm và các kênh mi vào Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thm theo hình thức hợp đồng BT (Dự án) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số, 288/TB-VPCP ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng tại các văn bản nêu trên trong quá trình triển khai Dự án để chỉ đạo thực hiện đúng quy định của pháp luật có liên quan./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: GTVT, KHĐT, TC, XD, TNMT;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH
, NN, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trịnh Đình Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1297/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1297/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/2017
Ngày hiệu lực28/08/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1297/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1297/TTg-CN 2017 nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1297/TTg-CN 2017 nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1297/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành28/08/2017
        Ngày hiệu lực28/08/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1297/TTg-CN 2017 nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1297/TTg-CN 2017 nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư

             • 28/08/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/08/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực