Công văn 12973/VPCP-KGVX

Công văn 12973/VPCP-KGVX năm 2017 về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12973/VPCP-KGVX 2017 bảo quản tu bổ di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương Hà Nội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12973/VPCP-KGVX
V/v chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại Công văn số 5769/UBND-KGVX ngày 14 tháng 11 năm 2017, ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 2336/BVHTTDL-DSVH ngày 31 tháng 5 năm 2017), về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương giao Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, CN, KTTH, QHĐP;
- Lưu: VT, KGVX(3),ddt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12973/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12973/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2017
Ngày hiệu lực05/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12973/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 12973/VPCP-KGVX 2017 bảo quản tu bổ di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12973/VPCP-KGVX 2017 bảo quản tu bổ di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương Hà Nội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12973/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành05/12/2017
        Ngày hiệu lực05/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 12973/VPCP-KGVX 2017 bảo quản tu bổ di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 12973/VPCP-KGVX 2017 bảo quản tu bổ di tích quốc gia đặc biệt Chùa Tây Phương Hà Nội

              • 05/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực