Công văn 1298/BTP-KHTC

Công văn 1298/BTP-KHTC đề xuất sửa đổi Thông tư 08/2011/TT-BTP do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1298/BTP-KHTC đề xuất sửa đổi Thông tư 08/2011/TT-BTP


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/BTP- KHTC
V/v đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2011/TT-BTP

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

 

Ngày 05/04/2011, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 08/2011/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp. Thông tư ban hành kèm theo hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê thuộc 17 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, Ngành Tư pháp theo quy định của pháp luật (như xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản, hộ tịch, luật sư, công chứng, lý lịch tư pháp, bồi thường nhà nước...).

Thông tư số 08/2011/TT-BTP ra đời đã tạo khung pháp lý cần thiết để củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thống kê của Ngành Tư pháp, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo điều hành của Bộ, Ngành Tư pháp và của chính quyền địa phương các cấp; góp phần vào việc hoạch định chính sách, quản lý, điều hành của mỗi địa phương và của Bộ, Ngành Tư pháp sát hơn với thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước. Trên cơ sở quy định của Thông tư số 08/2011/TT-BTP chế độ báo cáo thống kê của Ngành Tư pháp trong thời gian qua bước đầu đã có những chuyển biến tích cực, kết quả thống kê đã có những đóng góp nhất định vào hoạt động quản lý của Ngành và phục vụ cho quản lý công tác tư pháp của địa phương.

Tuy nhiên, qua 02 năm triển khai thực hiện, đến nay nội dung Thông tư số 08/2011/TT-BTP đã bộc lộ một số vấn đề bất cập trong điều kiện có nhiều biến động về thể chế trong lĩnh vực quản lý công tác tư pháp cũng như trong điều kiện thực tiễn của Ngành tư pháp. Thực trạng đó đặt ra vấn đề cần thiết sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2011/TT-BTP nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động thống kê trong quản lý nhà nước về pháp luật và tư pháp.

Để việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2011/TT-BTP đạt chất lượng, hiệu quả, Bộ Tư pháp đề nghị Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2011/TT-BTP theo các nội dung cơ bản như sau:

1. Gợi ý những vấn đề liên quan đến sửa đổi, bổ sung đối với nội dung Thông tư số 08/2011/TT-BTP

Việc đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối với các điều khoản của Thông tư số 08/2011/TT-BTP cần tập trung nêu rõ các vấn đề sau:

- Thứ nhất, về phạm vi điều chỉnh:

+ Thông tư số 08/2011/TT-BTP giữ nguyên phạm vi điều chỉnh như hiện tại hay cần mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp mà chưa được Thông tư số 08/2011/TT-BTP điểu chỉnh?

+ Thông tư số 02/2011/TT-BTP ngày 13/01/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung thống kê trợ giúp pháp lý có nên nhập vào Thông tư sửa đổi bổ sung Thông tư số 08/2011/TT-BTP hay vẫn để riêng với tư cách Thông tư thống kê chuyên ngành?

- Thứ hai, về chế độ báo cáo thống kê:

+ Kỳ báo cáo, thời điểm chốt số liệu báo cáo thống kê hàng năm nên giữ nguyên như quy định của Thông tư số 08/2011/TT-BTP (báo cáo năm từ 01/10 năm trước đến 30/9 năm sau) hay quy định khác (báo cáo năm từ 01/01 đến 31/12 hàng năm)?

+ Thời hạn thực hiện và nhận báo cáo của mỗi cấp báo cáo: Trong mỗi biểu báo cáo thống kê ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP đều quy định thời hạn cơ quan nhận báo cáo cấp trên phải nhận được báo cáo. Thông tư sửa đổi Thông tư số 08/2011/TT-BTP nên giữ nguyên hay thu hẹp hoặc mở rộng thời hạn này?

2. Gợi ý một số vấn đề liên quan đến sửa đổi, bổ sung đối với các biểu mẫu thống kê ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP

Việc đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung đối với các biểu mẫu thống kê ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP cần tập trung nêu rõ các vấn đề sau:

- Biểu mẫu nào nên bỏ toàn bộ hoặc bỏ một phần (nêu rõ chỉ tiêu, phân tổ nên bỏ)?

- Biểu mẫu nào nên thêm nội dung thống kê (ví dụ: trong lĩnh vực hộ tịch có cần thống kê về đăng ký lại không? trong lĩnh vực chứng thực có cần thống kê các giao dịch hợp đồng không?...).

- Biểu mẫu nào vẫn nên giữ nguyên nội dung biểu nhưng có thay đổi về kỳ báo cáo (một/hai năm/lần báo cáo).

- Biểu mẫu nào có chỉ tiêu thống kê chưa rõ nội hàm khái niệm, cần có giải thích rõ hơn, cụ thể hơn?

3. Những kiến nghị khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung nội dung Thông tư số 08/2011/TT-BTP

Nội dung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2011/TT-BTP xin được gửi bằng văn bản về Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch – Tài chính) hoặc gửi bản điện tử đến địa chỉ: [email protected] (điện thoại liên hệ: đ/c Trần Thị Diệu Thúy – 04-627.395.46, 0979.425.456) trước ngày 01/3/2013 để tổng hợp, đề xuất xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2011/TT-BTP.

Mong được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Thế Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1298/BTP-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1298/BTP-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2013
Ngày hiệu lực18/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1298/BTP-KHTC đề xuất sửa đổi Thông tư 08/2011/TT-BTP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1298/BTP-KHTC đề xuất sửa đổi Thông tư 08/2011/TT-BTP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1298/BTP-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHoàng Thế Liên
        Ngày ban hành18/02/2013
        Ngày hiệu lực18/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1298/BTP-KHTC đề xuất sửa đổi Thông tư 08/2011/TT-BTP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1298/BTP-KHTC đề xuất sửa đổi Thông tư 08/2011/TT-BTP

           • 18/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực