Công văn 1298/TTg-CN

Công văn 1298/TTg-CN năm 2020 về đầu tư nút giao IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng ngân sách địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1298/TTg-CN 2020 đầu tư nút giao IC2 IC5 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai qua Vĩnh Phúc


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1298/TTg-CN
V/v Đầu tư nút giao IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng ngân sách địa phương.

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tư pháp;
- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc (văn bản số 4613/UBND-CN1 ngày 18 tháng 6 năm 2020) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5433/BKHĐT-KTĐPLT ngày 19 tháng 8 năm 2020), Tài chính (văn bản số 8310/BTC-ĐT ngày 09 tháng 7 năm 2020), Giao thông vận tải (văn bản số 7394/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2020), Xây dựng (văn bản số 3380/BXD-QHKT ngày 14 tháng 7 năm 2020), Tư Pháp (văn bản số 2524/BTP-PLDSKT ngày 15 tháng 7 năm 2020), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (văn bản số 1455/UBQLV-CNHT ngày 01 tháng 9 năm 2020) về việc đầu tư nút giao IC2, IC5 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, sử dụng ngân sách địa phương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Do ngân sách trung ương còn khó khăn, trong khi thực tế đòi hỏi phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương rất cần thiết. Gần đây nhiều địa phương đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư đường quốc lộ đi qua các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo về việc này tại văn bản số 7394/TTg-KTTH ngày 07 tháng 9 năm 2020). Để tạo điều kiện cho tỉnh Vĩnh Phúc chủ động đầu tư các dự án nằm trên địa bàn Tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các Bộ liên quan để phân giao nhiệm vụ đầu tư IC2 và IC5 thuộc Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng vốn ngân sách của địa phương thực hiện đầu tư theo đúng quy định pháp luật./

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, QHĐP; PL
- Lưu: VT, CN (3) Hong.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1298/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1298/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2020
Ngày hiệu lực24/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(11/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1298/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1298/TTg-CN 2020 đầu tư nút giao IC2 IC5 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai qua Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1298/TTg-CN 2020 đầu tư nút giao IC2 IC5 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai qua Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1298/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành24/09/2020
        Ngày hiệu lực24/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (11/10/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1298/TTg-CN 2020 đầu tư nút giao IC2 IC5 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai qua Vĩnh Phúc

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1298/TTg-CN 2020 đầu tư nút giao IC2 IC5 đường cao tốc Nội Bài Lào Cai qua Vĩnh Phúc

              • 24/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 24/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực