Công văn 12984/BTC-NSNN

Công văn 12984/BTC-NSNN năm 2018 về hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018 theo Quyết định 1315/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12984/BTC-NSNN 2018 hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12984/BTC-NSNN
V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018 theo Quyết định số 1315/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 05/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018 (đt 2); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2018 cho ngân sách Tỉnh là 12.300 triệu đồng để khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018; trong đó: Hỗ trợ kinh phí tiền điện vượt định mức là 3.721 triệu đồng; Hỗ trợ kinh phí tiền dầu vượt định mức là 813 triệu đồng; Hỗ trợ kinh phí nạo vét vượt định mức (đối với kênh dẫn, cửa lấy nước và kênh chính) là 7.766 triệu đồng. Đề nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước số tiền nêu trên theo quy định tại Thông tư số 132/2017/TT-BTC ngày 15/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm khẩn trương phân bổ, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy định hiện hành.

2. Đ nghị Ủy ban nhân dân Tỉnh chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương và các nguồn tài chính hp pháp khác cùng với nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ nêu trên để khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn.

3. Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này, báo cáo tình hình phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn; trong đó có kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương gửi Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Bộ Tài chính thông báo để Ủy ban nhân dân Tỉnh biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- STC tnh Bắc Giang;
-
KBNN Bắc Giang;
- KBNN;
- Lưu; VT, NSNN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12984/BTC-NSNN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12984/BTC-NSNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2018
Ngày hiệu lực23/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12984/BTC-NSNN

Lược đồ Công văn 12984/BTC-NSNN 2018 hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12984/BTC-NSNN 2018 hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12984/BTC-NSNN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
        Ngày ban hành23/10/2018
        Ngày hiệu lực23/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 12984/BTC-NSNN 2018 hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 12984/BTC-NSNN 2018 hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán xâm nhập mặn

           • 23/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực