Công văn 12987/BTC-TCT

Công văn 12987/BTC-TCT năm 2021 về đề xuất hỗ trợ của doanh nghiệp điện ảnh do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 12987/BTC-TCT 2021 hỗ trợ doanh nghiệp điện ảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12987/BTC-TCT
V/v đề xuất hỗ trợ của doanh nghiệp điện ảnh

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2021

 

Kính gửi:

- Công ty CP Phim Thiên Ngân;
- Công ty TNHH MTV Ngôi sao Cineplex BHD Việt Nam;
- Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam.

Bộ Tài chính nhận được văn bản không số, không đề ngày của Công ty CP Phim Thiên Ngân, Công ty TNHH MTV Ngôi sao Cineplex BHD Việt Nam và Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp điện ảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại công văn nêu trên, các Công ty kiến nghị một số chính sách hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp điện ảnh, trong đó có đề xuất: “(2) Điều chỉnh hạn mức chi phí lãi vay được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2021 từ 30% EBITDA lên 50% EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao).”

Căn cứ khoản 1 Điều 2 và khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, trường hợp người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và trong kỳ tính thuế có phát sinh giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP thì tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Việc áp dụng quy định pháp luật phải đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử nên đề xuất của các Công ty nêu trên là chưa phù hợp với quy định pháp luật.

Bộ Tài chính có ý kiến để Quý doanh nghiệp được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Các đ/v: CST, PC (BTC);
- Lưu: VT, TCT (VT, TTKT).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Chí Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12987/BTC-TCT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12987/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2021
Ngày hiệu lực12/11/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(26/11/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12987/BTC-TCT

Lược đồ Công văn 12987/BTC-TCT 2021 hỗ trợ doanh nghiệp điện ảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12987/BTC-TCT 2021 hỗ trợ doanh nghiệp điện ảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12987/BTC-TCT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýVũ Chí Hùng
        Ngày ban hành12/11/2021
        Ngày hiệu lực12/11/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (26/11/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 12987/BTC-TCT 2021 hỗ trợ doanh nghiệp điện ảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19

              Lịch sử hiệu lực Công văn 12987/BTC-TCT 2021 hỗ trợ doanh nghiệp điện ảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19

              • 12/11/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/11/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực