Công văn 1299/CT-TTHT

Công văn 1299/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng đóng tàu do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1299/CT-TTHT thuế giá trị gia tăng hợp đồng đóng tàu Thành phố Hồ Chí Minh 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1299/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV
Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam
Địa ch: số 472 - 472A - 472C Nguyễn Thị Minh Khai, phường 02, Quận 3
Mã số thuế: 0100777569

Trả lời văn bản số 0077/CV-BLC ngày 28/01/2016 của Công ty về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hợp đồng đóng tàu, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 Mục II Phn Đ Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT:

“Cơ s kinh doanh đóng tàu có hp đồng đóng tàu với khách hàng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành theo giá đã có thuế GTGT tính theo mức thuế suất 5% nhưng đến ngày 31/12/2008 chưa hoàn thành, nghiệm thu bàn giao thì tiếp tục được áp dụng thuế suất 5% cho các hợp đồng này. Cơ sở kinh doanh đóng tàu phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế trực tiếp quản lý danh sách các hợp đồng đóng tàu d dang chuyn sang năm 2009 kèm theo bản sao các hợp đng trước ngày 31/3/2009.”

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT,

Trường hợp Công ty ký hợp đồng mua bán số 235/2008/HĐMB ngày 18/7/2008 với bên bán là Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Huyền Trang (Công ty Huyền Trang) đ đóng mới một tàu bin có trọng tải 3.150 Tn với giá trị hp đng đã bao gồm thuế GTGT 32.658.000.000 đồng thì về nguyên tắc nếu đến ngày 31/12/2008 tàu chưa hoàn thành, nghiệm thu bàn giao và Công ty Huyn Trang có thông báo bng văn bản với cơ quan thuế trực tiếp quản lý hợp đồng trên còn dở dang chuyển sang năm 2009 kèm bản sao hợp đồng trước ngày 31/3/2009 thì khi tàu hoàn thành bàn giao, Công ty Huyền Trang được áp dụng thuế suất 5%.

Trường hợp theo trình bày đến nay tàu vẫn chưa hoàn thành, các bên xác định khối lượng công việc đã thực hiện của tàu là 21.000.000.000 đồng và thỏa thuận chuyn giao tàu đang đóng d dang cho nhà cung ứng đóng tàu khác tiếp tục hoàn thiện tàu thì khi chuyển giao cho Công ty sn phẩm d dang, Công ty Huyền Trang lập hóa đơn xuất giao áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% theo quy định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Phòng PC;
- P
hòng KT3;
-
Lưu: HC, TTHT.
259_11074748 (02/02/2016)
vu.duc.hien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1299/CT-TTHT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1299/CT-TTHT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2016
Ngày hiệu lực18/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1299/CT-TTHT thuế giá trị gia tăng hợp đồng đóng tàu Thành phố Hồ Chí Minh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1299/CT-TTHT thuế giá trị gia tăng hợp đồng đóng tàu Thành phố Hồ Chí Minh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1299/CT-TTHT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Thị Lệ Nga
        Ngày ban hành18/02/2016
        Ngày hiệu lực18/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1299/CT-TTHT thuế giá trị gia tăng hợp đồng đóng tàu Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1299/CT-TTHT thuế giá trị gia tăng hợp đồng đóng tàu Thành phố Hồ Chí Minh 2016

            • 18/02/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/02/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực