Công văn 12991/SXD-TT

Công văn 12991/SXD-TT năm 2019 về niêm yết Giấy phép xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Công văn 12991/SXD-TT 2019 niêm yết Giấy phép xây dựng tại các công trình xây dựng Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12991/SXD-TT
V/v niêm yết Giấy phép xây dựng tại các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện

Căn cứ Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, theo tinh thần “Việc thanh tra, xử lý các sai phạm trong xây dựng không phép, xây dựng trên đất không được phép xây dựng, xây dựng sai phép là trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường -xã - thị trấn với lực lượng thanh tra và quản lý đô thị đủ mạnh. Thanh tra Sở Xây dựng đảm nhận chủ yếu việc thanh tra các công trình xây dựng ln, đặc thù, phức tạp và thanh tra công tác thanh tra tại các quận, huyện”; đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy giao “Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo Sở Xây dựng hưng dẫn đầy đủ việc niêm yết giấy phép xây dựng tại tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật để người dân và các cơ quan chức năng có th kim tra, giám sát dễ dàng, xử lý kịp thời các sai phạm. Phải thực hiện bằng được các yêu cầu: công trình xây dựng không niêm yết giấy phép xây dựng thì không được xây dựng”.

Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Xây dựng “Hướng dẫn đầy đủ việc niêm yết giấy phép xây dựng tại tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật để người dân và các cơ quan chức năng có thể kiểm tra, giám sát dễ dàng, xử lý kịp thời các sai phạm” theo Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 3333/KH-UBND ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố, đảm bảo mọi cá nhân, tổ chức cùng tham gia giám sát tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện:

- Chỉ đạo các lực lượng thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tăng cường công tác kiểm tra về điều kiện khởi công xây dựng công trình theo Điều 107 và các yêu cầu đối với công trường xây dựng theo Điều 109 Luật Xây dựng năm 2014.

- Tuyên truyền, vận động, nhắc nhở chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện treo biển báo theo quy định tại Điều 109 Luật Xây dựng năm 2014 và niêm yết giấy phép xây dựng tại công trình xây dựng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Giao Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn niêm yết Giấy phép xây dựng đối với các công trình đang thi công xây dựng tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn để theo dõi.

- Tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính và xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm về điều kiện khởi công và các quy định v thi công xây dựng công trình theo Điu 14 và Điu 16 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.

Sở Xây dựng triển khai chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố đến Ủy ban nhân dân các quận, huyện để thực hiện, trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các quận, huyện có văn bản gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP;
- Giám đốc S
;
- Thanh tra Sở;
- Văn phòng Sở;
- Lưu: VT,
TTS. (30b)
DT: LTTâm

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Bá Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 12991/SXD-TT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu12991/SXD-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/10/2019
Ngày hiệu lực11/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(28/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 12991/SXD-TT

Lược đồ Công văn 12991/SXD-TT 2019 niêm yết Giấy phép xây dựng tại các công trình xây dựng Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 12991/SXD-TT 2019 niêm yết Giấy phép xây dựng tại các công trình xây dựng Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu12991/SXD-TT
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Bá Thành
        Ngày ban hành11/10/2019
        Ngày hiệu lực11/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (28/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 12991/SXD-TT 2019 niêm yết Giấy phép xây dựng tại các công trình xây dựng Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 12991/SXD-TT 2019 niêm yết Giấy phép xây dựng tại các công trình xây dựng Hồ Chí Minh

           • 11/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực