Công văn 13/BXD-QLN

Công văn 13/BXD-QLN năm 2015 về hướng dẫn thực hiện ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13/BXD-QLN 2015 hướng dẫn thực hiện ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/BXD-QLN
V/v: thực hiện ngành nghề định giá bất động sản.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 02 ngày 13/01/2015 của Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) đề nghị hướng dẫn thực hiện ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định của pháp luật đầu tư về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp luật, trường hợp Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và trong đó có đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 thì Công ty được kinh doanh ngành nghề đã đăng ký phù hợp theo thời hạn hoạt động đã ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư.

2/ Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 25/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015 không quy định về ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản. Vì vậy, kể từ ngày Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 có hiệu lực thi hành, các hoạt động kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản của tổ chức và cá nhân phải thực hiện theo các quy định pháp luật về giá.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Jones Lang Lasalle (Việt Nam) nghiên cứu thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, QLN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢNNguyễn Mạnh Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2015
Ngày hiệu lực01/04/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 13/BXD-QLN 2015 hướng dẫn thực hiện ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13/BXD-QLN 2015 hướng dẫn thực hiện ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Mạnh Hà
        Ngày ban hành01/04/2015
        Ngày hiệu lực01/04/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 13/BXD-QLN 2015 hướng dẫn thực hiện ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản

             Lịch sử hiệu lực Công văn 13/BXD-QLN 2015 hướng dẫn thực hiện ngành nghề kinh doanh dịch vụ định giá bất động sản

             • 01/04/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/04/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực