Công văn 13/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 13/LĐTBXH-LĐTL năm 2019 về tiền lương đối với người quản lý do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13/LĐTBXH-LĐTL 2019 về tiền lương đối với người quản lý


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/LĐTBXH-LĐTL
V/v tiền lương đối với người quản lý

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Viện Dầu khí Việt Nam
(Số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

Trả lời kiến nghị của Viện Dầu khí Việt Nam về tiền lương đối với Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn s 12326/VPCP-ĐMDN ngày 19/12/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 1 và khoản 3 Điều 15 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì phạm vi điều chnh của Thông tư là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Công ty không được sử dụng quỹ tiền lương của người lao động để trả cho thành viên Hội đng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng và không được sử dụng quỹ tiền lương của người lao động vào mục đích khác.

Căn cứ quy định trên thì trường hợp Kế toán trưởng Viện Dầu khí Việt Nam đã hưng lương theo chức danh Kế toán trưởng từ quỹ lương của người quản lý Viện Dầu khí Việt Nam thì không được hưởng thêm tiền lương từ quỹ lương của người lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Viện Dầu khí Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- TT. Doãn Mậu Diệp (để b/c);
- Lưu: VT, Cục QHLĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ TIỀN LƯƠNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Xuân Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/01/2019
Ngày hiệu lực02/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 13/LĐTBXH-LĐTL 2019 về tiền lương đối với người quản lý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13/LĐTBXH-LĐTL 2019 về tiền lương đối với người quản lý
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýLê Xuân Thành
        Ngày ban hành02/01/2019
        Ngày hiệu lực02/01/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 13/LĐTBXH-LĐTL 2019 về tiền lương đối với người quản lý

            Lịch sử hiệu lực Công văn 13/LĐTBXH-LĐTL 2019 về tiền lương đối với người quản lý

            • 02/01/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/01/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực