Công văn 130/UBND-XD2

Công văn 130/UBND-XD2 năm 2015 tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 130/UBND-XD2 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đầu tư xây dựng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 130/UBND-XD2
V/v: tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng

Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Công Thương;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 3497/BXD-KHCN ngày 31/12/2014 của Bộ Xây dựng v việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thc hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng (có sao Văn bản kèm theo); Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

Các s có tên trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh theo những nội dung tại Văn bản số 3497/BXD-KHCN ngày 31/12/2014 của Bộ Xây dựng.

Yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND: các huyện, thành ph, thị xã;
- Chánh VP, các Phó VP/UB tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, XD2.
Gửi:
VB giấy:

+ Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
+ Chánh VP, các Phó VP/UB
tỉnh;
+ Các sở: Xây dựng, Giao thông, Công Thương, NN&PTNT;
VB điện tử: các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 130/UBND-XD2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu130/UBND-XD2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/01/2015
Ngày hiệu lực12/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 130/UBND-XD2 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đầu tư xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 130/UBND-XD2 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đầu tư xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu130/UBND-XD2
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Tĩnh
        Người kýLê Đình Sơn
        Ngày ban hành12/01/2015
        Ngày hiệu lực12/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 130/UBND-XD2 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đầu tư xây dựng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 130/UBND-XD2 2015 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đầu tư xây dựng

             • 12/01/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 12/01/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực