Công văn 13001/BTC-QLCS

Công văn 13001/BTC-QLCS năm 2019 về điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về Bộ Giao thông vận tải quản lý do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13001/BTC-QLCS 2019 điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13001/BTC-QLCS
V/v điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về Bộ Giao thông vận tải quản lý

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 9623/VPCP-CN ngày 23/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh từ đường tỉnh thành quc lộ; căn cứ quy định tại Nghị định s 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 4965/BGTVT-TC ngày 28/5/2019 và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tại Công văn số 1351/UBND-KT ngày 27/4/2018 về điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về Bộ Giao thông vận tải quản lý; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ từ y ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về Bộ Giao thông vận tải quản lý theo quy định (Quyết định số 2110/QĐ-BTC ngày 29/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều chuyn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ - đính kèm).

Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm toàn diện về số liu báo cáo và quyết định của mình đối với vic điều chỉnh từ đường tỉnh thành quốc lộ theo quy định của pháp luật.

2. Đnghị Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan thực hin việc bàn giao, tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để thực hin việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo đúng quy định tại Nghị định số 33/2019/NĐ-CP ngày 23/4/2019 của Chính phủ.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đ nghị Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ: PC,
HCSN, NSNN, ĐT;
- Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13001/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13001/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2019
Ngày hiệu lực29/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13001/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 13001/BTC-QLCS 2019 điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13001/BTC-QLCS 2019 điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13001/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Xuân Hà
        Ngày ban hành29/10/2019
        Ngày hiệu lực29/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 13001/BTC-QLCS 2019 điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 13001/BTC-QLCS 2019 điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

            • 29/10/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực