Công văn 1301/TCT-CS

Công văn 1301/TCT-CS năm 2014 vướng mắc về chính sách thuế trong việc hạch toán chi phí đối với khoản tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1301/TCT-CS 2014 vướng mắc chính sách thuế hạch toán chi phí khoản đóng góp xây dựng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1301/TCT-CS
V/v vướng mắc về chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cao Bằng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 723/CT-TTr ngày 04/12/2013 của Cục thuế tỉnh Cao Bằng đề nghị Tổng cục Thuế hướng dẫn về hạch toán chi phí đối với khoản tiền đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng cho địa phương của Công ty cổ phần Khoáng sản và Luyện kim Cao Bằng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1, Điều 9, Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:

"Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a. Khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

b. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật".

Tại Khoản 2, Điều 9, Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:

"2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

o. Khoản tài trợ, trừ khoản tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật".

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế tỉnh Cao Bằng tại công văn số 723/CT-TTr ngày 04/12/2013: các khoản đóng góp cho Ngân sách địa phương không thuộc một trong các khoản chi tài trợ được trừ theo quy định của Luật thuế TNDN thì không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Cao Bằng được biết./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS-2b.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1301/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1301/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2014
Ngày hiệu lực21/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1301/TCT-CS 2014 vướng mắc chính sách thuế hạch toán chi phí khoản đóng góp xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1301/TCT-CS 2014 vướng mắc chính sách thuế hạch toán chi phí khoản đóng góp xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1301/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýNguyễn Quý Trung
        Ngày ban hành21/04/2014
        Ngày hiệu lực21/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1301/TCT-CS 2014 vướng mắc chính sách thuế hạch toán chi phí khoản đóng góp xây dựng

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1301/TCT-CS 2014 vướng mắc chính sách thuế hạch toán chi phí khoản đóng góp xây dựng

             • 21/04/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/04/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực