Công văn 13017/VPCP-CN

Công văn 13017/VPCP-CN năm 2017 về sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật liên quan đến sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp phương tiện giao thông đang được sử dụng làm tài sản thế chấp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13017/VPCP-CN 2017 sửa đổi văn bản pháp luật sử dụng Giấy đăng ký phương tiện


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13017/VPCP-CN
V/v sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp phương tiện giao thông đang được sử dụng làm tài sản thế chấp

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp (văn bản số 307/BC-BTP ngày 30 tháng 10 năm 2017) và ý kiến của các Bộ, cơ quan: Công an (văn bản s 2878/BCA-C67 ngày 22 tháng 11 năm 2017), Giao thông vận tải (văn bản s 12674/BGTVT-PC ngày 10 tháng 11 năm 2017), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản s 9340/NHNN-PC ngày 14 tháng 11 năm 2017) về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp phương tiện giao thông đang được sử dụng làm tài sản thế chp, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của Bộ Tư pháp tại văn bản nêu trên, thể hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8601/VPCP-CN ngày 15 tháng 8 năm 2017 về việc sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chp phương tiện giao thông tại tổ chức tín dụng, trong quá trình rà soát, sửa đổi Luật giao thông đường b và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm tính đng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các văn bản pháp luật về đăng ký tài sản, biện pháp bảo đảm đối với tài sản là phương tiện giao thông trong trường hợp thế chp theo quy định của Bộ Luật dân sự, bảo đảm đồng bộ, thng nhất với các quy định của pháp luật có liên quan, tạo điều kiện thuận li cho bên thế chp được lưu hành phương tiện giao thông trong thời gian hợp đng bảo đảm có hiệu lực. Đng thời, nghiên cứu, xây dựng Đề án cơ sở dữ liệu thông tin pháp lý về tài sản là động sản, làm cơ sở để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Bộ Công an;
- Ngân h
àng NNVN;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, KTTH;
- Lưu: VT, CN (2) pvc

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13017/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13017/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2017
Ngày hiệu lực06/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13017/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 13017/VPCP-CN 2017 sửa đổi văn bản pháp luật sử dụng Giấy đăng ký phương tiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13017/VPCP-CN 2017 sửa đổi văn bản pháp luật sử dụng Giấy đăng ký phương tiện
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13017/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành06/12/2017
        Ngày hiệu lực06/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 13017/VPCP-CN 2017 sửa đổi văn bản pháp luật sử dụng Giấy đăng ký phương tiện

           Lịch sử hiệu lực Công văn 13017/VPCP-CN 2017 sửa đổi văn bản pháp luật sử dụng Giấy đăng ký phương tiện

           • 06/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực