Công văn 1302/VPCP-ĐMDN

Công văn 1302/VPCP-ĐMDN năm 2019 hướng dẫn quy định về trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1302/VPCP-ĐMDN 2019 trách nhiệm bồi thường của người quản lý doanh nghiệp nhà nước


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1302/VPCP-ĐMDN
V/v hướng dẫn quy định về trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại các công văn số: 4781/BNV-CCVC ngày 27 tháng 9 năm 2018, 172/BNV-CCVC ngày 10 tháng 01 năm 2019 về việc xây dựng Nghị định quy định trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp nhà nước và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các cơ quan liên quan, căn cứ vào Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành để thống nhất, có giải pháp phù hợp đối với việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao hướng dẫn quy định về trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của người quản lý doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo thm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Vương Đình Huệ;

- Các Bộ: KH&ĐT, TC, LĐTB&XH, TP;
- Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, CN, PL;
- Lưu: VT, ĐMDN (2b). Hòa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1302/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1302/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2019
Ngày hiệu lực16/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1302/VPCP-ĐMDN 2019 trách nhiệm bồi thường của người quản lý doanh nghiệp nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1302/VPCP-ĐMDN 2019 trách nhiệm bồi thường của người quản lý doanh nghiệp nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1302/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành16/02/2019
        Ngày hiệu lực16/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1302/VPCP-ĐMDN 2019 trách nhiệm bồi thường của người quản lý doanh nghiệp nhà nước

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1302/VPCP-ĐMDN 2019 trách nhiệm bồi thường của người quản lý doanh nghiệp nhà nước

             • 16/02/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/02/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực