Công văn 1303/MT-LĐ

Công văn 1303/MT-LĐ năm 2017 về công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động do Cục Quản lý môi trường y tế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1303/MT-LĐ 2017 công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1303/MT-LĐ
V/v công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện QTMTLĐ.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế.

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (sau đây gọi là Nghị định số 44/2016/NĐ-CP) tính đến ngày 29/11/2017, đã có 86 đơn vị thực hiện hoàn chỉnh thủ tục công bố theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP (gồm 16 đơn vị thuộc trung ương và 70 đơn vị do các Sở Y tế công bố).

Cục Quản lý môi trường y tế xin cập nhật danh sách, thông tin của 86 tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động và đề nghị Văn phòng Bộ Y tế đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế theo quy định tại Khoản 2, Điều 34 của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của Quý Văn phòng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để báo cáo);
- Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố (để phối hợp);
- TT TTMTYT, Cục QLMTYT (để cập nhật);
- Lưu: VT, LĐ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Lương Mai Anh

 

DANH SÁCH

TỔ CHỨC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP
(Kèm theo Công văn số: 1303/MT-LĐ ngày 30/12/2017)

Ngày cập nhật: 29/11/2017

Số đơn vị công bố                             86 đơn vị

Các đơn vị do Bộ Y tế công bố          16 đơn vị

Các đơn vị do Sở Y tế công bố          70 đơn vị

TT

Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động

Ghi chú

I

Các đơn vị do Bộ Y tế công bố

 

1.

Viện Y học dự phòng Quân đội

Địa chỉ giao dịch: 21 Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 069 587226

E-mail: yhldqsbnn@gmail.com

Công văn công bố số 1054/MT-LĐ ngày 12/10/2016

2.

Trung tâm Y học dự phòng Quân đội Phía Nam

Địa chỉ: 168 Bis Phan Văn Trị, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số Điện thoại: 028 3985 9681         Số Fax: 028 3985 9681.

E-mail: nguyenvanthuyennb@gmail.com

Công văn số 1267/MT-LĐ ngày 01/12/2016

3.

Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi trường - Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ: Số 3 ngõ 52/3 Quan Nhân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số Điện thoại: 024 6288 4853        Số Fax: 024 6285 1144

Địa chỉ E-mail: moitruong.itet@gmail.com

Web-site: www.vienmoitruong.com

Công văn công bố số 1273/MT-LĐ ngày 02/12/2016

4.

Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 159 Hưng Phú, Phường 8, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 38559503           Fax: 028 38563164

E-mail: vienvsytcc@hcm.vnn.vn; ihph@ihph.org.vn

Web-site: www.ihph.org.vn

Công văn công bố số 164/MT-LĐ ngày 07/3/2017

5.

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường

Địa chỉ: Số 57, phố Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội

Số Điện thoại: 024 3821 2894        Số Fax: 024 3971 4361

Địa chỉ E-mail: nioeh@nioeh.org.vn Web-site: www.nioeh.org.vn

Công văn công bố số 394/MT-LĐ ngày 04/5/2017

6.

Trạm quan trắc và phân tích môi trường lao động

Địa chỉ giao dịch: Số 99 Trần Quốc Toản, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

Điện thoại: 024 2217 2480           Fax: 024 3822 3011

Email: quantracmtld@nilp.vn

Web-site: http://nilp.vn/tramquantrac

Công văn công bố số 617/MT-LĐ ngày 28/6/2017

7.

Trung tâm dịch vụ KHKT Sức khỏe và Môi trường.

Địa chỉ: Số 57, phố Lê Quý Đôn, Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6292 4819 Số           Fax: 024 3971 3649

E-mail: khanhnq59@gmail.com

Công văn công bố số 629/MT-LĐ ngày 30/6/2017

8.

Trung tâm Y tế - Môi trường Lao động Công thương.

Địa chỉ: 99 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Điện thoại: 024 3761 3649 Số           Fax: 024 3761 0774.

E-mail: moitruongbct@gmail.com

Công văn công bố số 636/MT-LĐ ngày 30/6/2017

9.

Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện

Địa chỉ: Lô B9, Đường Thành Thái, Phường 15, Quận 10, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 3866 6492           FAX: 08 3866 6492

Email: yhldbd_2011@yahoo.com

Công văn công bố số 733/MT-LĐ ngày 19/7/2017

10.

Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động (Cục An toàn Lao động)

Địa chỉ: Tòa nhà Liên cơ quan Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ngõ 8B Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Điện thoại: 0243.7344120           FAX: 0243.7344220

Email: trungtamhuanluyen@molisa.gov.vn

Công văn công bố số 762/MT-LĐ ngày 25/7/2017

11.

Công ty Cổ phẩn chứng nhận và Kiểm định VINACONTROL

Địa chỉ: 54 Trần Nhân Tông, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 02439448089           FAX: 02439449011

Email: vnce@vnce.vn

Công văn công bố số 815/MT-LĐ ngày 04/8/2017

12.

Viện Pasteur Nha Trang

Địa chỉ: Số 8 Trần Phú, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258 3822406           FAX: 0258 3824058

Email: info@ipn.org.vn

Công văn công bố số 950/MT-LĐ ngày 01/9/2017

13.

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển an toàn và môi trường dầu khí

Địa chỉ: Lô E2b-5, đường D1, Khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 35566075           FAX: 08 35566076

Email: cpse@vpi.pvn.vn

Công văn công bố số 929/MT-LĐ ngày 30/8/2017

14.

Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường

Địa chỉ: Tầng 3-4, Tòa nhà NEDCEN, Ngõ 149 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0912540725           FAX: 02438236382

Email: quangphong76@gmail.com

Công văn công bố số 1028/MT-LĐ ngày 22/9/2017

15.

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên

Địa chỉ: 34 Phạm Hùng, Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại: 05003852694           FAX: 05003852694

Email: infor@tihe.org.vn

Công văn công bố số 1219/MT-LĐ ngày 14/11/2017

16.

Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe lao động và môi trường giao thông vận tải

Địa chỉ: Số 73 Yên Ninh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Điện thoại: 02437343151           FAX: 024.37343151

Email: tunglamttytld@gmail.com

Công văn công bố số ………../MT-LĐ ngày 21/11/2017

II

Các đơn vị do Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ công bố

 

1.

Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên

Địa chỉ: Tổ 34, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên

Điện thoại: 0280 3657 306           Fax: 0280 3657 306

E-mail: tchcyttn@gmail.com

Báo cáo số 1530/BC-SYT ngày 28/9/2016

2.

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ: 1597, Phạm Văn Thuận, Phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 025 1354 0179           Fax: 025 1354 0090

E-mail: udc@dost.dongnai.gov.vn

Web-site: http://www.donacaste.gov.vn

Công văn công bố số 4267/SYT-NVY ngày 27/9/2016.

3.

Công ty TNHH Sức khỏe lao động và Môi trường

Địa chỉ: 75, Đường 318 - Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:                            Fax:             

E-mail:

Công văn công bố số 9622/SYT-NVY ngày 29/9/2016.

4.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 025 2382 1434           Fax: 025 2382 4447

Email: ttytdp@gmail.com

Công văn công bố số 397/SYT-NVY ngày 19/02/2017. Văn bản số 186/BC-SYT ngày 09/8/2017

5.

Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Địa chỉ: 04 Nguyễn Hội, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 062.3822390           FAX: 062.3822390

Công văn công bố số 185/BC-SYT ngày 09/8/2017.

6.

Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An

Địa chỉ: Số 04, Ngõ B4, Đường Duy Tân, TP Vinh, Nghệ An.

Điện thoại: 023 8352 3164           Fax: 023 8352 3161

E-mail: thanhmt81@gmail.com

Báo cáo số 944/SYT-NVY ngày 27/4/2017.

7.

Trung tâm Sức khỏe lao động và môi trường tỉnh Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3847401           Fax: 0211 3766286

E-mail: ttskldmt@vinhphuc.gov.vn

Công văn công bố số 771/SYT-NVY ngày 26/5/2017.

8.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Số 18, Đường Thanh Niên, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 022 0385 2484           Fax: 022 0385 2484

E-mail: ytdphd@gmail.com

Báo cáo số 82/BC-SYT ngày 15/6/2017.

9.

Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường Hải Dương

Địa chỉ: 159, đường Ngô Quyền, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 03203898195           Fax: 03203892428

Báo cáo số 81/BC-SYT ngày 15/6/2017.

10.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: Số 10, phố Hoàng Công Chất, Phường Quang Trung, Thành phố Thái Bình

Điện thoại: 022 7384 8601           Fax: 022 7383 6722

Email: sknntb@gmail.com

Website: http://thaibinh-PMC.vn

Báo cáo số 95/BC-SYT ngày 29/6/2017.

11.

Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội

Địa chỉ: 70 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3834 3573           Fax: 024 3830 5876

Email: ttytdphn@hanoi.gov.hn

Website: www.ytdphanoi.hanoi.gov.vn

Báo cáo số 2338/BC-SYT ngày 30/6/2017.

12.

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe và môi trường lao động tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 025 1383 4493           Fax: 025 1383 5399

Email: ttbvskldmt@gmail.com

Website: www.ttbvskldn.com

Báo cáo số 2420/BC-SYT ngày 30/6/2017.

13.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bình Định

Địa chỉ giao dịch: Số 368 Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 056 3829089           Fax: 056 3812668

Email: sknnbinhdinh@yahoo.com.vn

Công văn công bố số 1542/SYT-NVY ngày 07/7/2017.

14.

Công ty Cổ phần kỹ thuật và Phân tích Môi trường

Địa chỉ: Số 311, Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 0435598759

Công văn công bố số 2468/SYT-NVY ngày 07/7/2017.

15.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái

Địa chỉ giao dịch: Số 729 đường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 029 3852519           Fax: 029 3855667

Email: ttytdptyb07@yahoo.com

Công văn công bố số 712/SYT-NVY ngày 11/7/2017.

16.

Trung tâm Sức khỏe lao động và Môi trường tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Phường Phú Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650 3870748           Fax: 0650 3870749

Email: trungtamskldmt@yahoo.com

Báo cáo của Sở Y tế số 106/BC-SYT ngày 12/7/2017.

17.

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động môi trường và Giám định y khoa tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Đường Bình Than, Phố Bồ Sơn, Phường Võ Cường, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02223 896 385           Fax: 0241 3896382

E-mail: gdykbacninh@gmail.com

Báo cáo của Sở Y tế số 90/BC-SYT ngày 17/7/2017

18.

Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam

Địa chỉ: Số 15, đường Đoàn Thị Điểm, Phường 4, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 02453.563.950           Fax: 02543.563.363

E-mail: dinhtanthu2014@gmail.com

Công văn công bố số 2455/SYT-NVY ngày 04/8/2017.

19.

Công ty TNHH phòng khám đa khoa quốc tế Long Bình

Địa chỉ: Số 85, đường Bùi Văn Hòa, Khu phố 5, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.991.290           Fax: 02513.891.510

E-mail: mediclongbinh@yahoo.com.vn

Công văn công bố số 3108/BC-SYT ngày 04/8/2017.

20.

Công ty TNHH phòng khám đa khoa Tam Đức

Địa chỉ: Số 528/15, xa lộ Hà Nội, Khu phố 4, Phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0618823095           Fax: 0618823095

E-mail: pkdakhoatamduc@gmail.com

Công văn công bố số 3222/BC-SYT ngày 14/8/2017.

21.

Công ty TNHH phòng khám đa khoa Hoàng Anh Đức

Địa chỉ: Trung đoàn 22, Quân đoàn 4, Phường Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 061.6500886           Fax: 061.500.887

E-mail: moitruonghoanganhduc@gmail.com

Công văn công bố số 3221/BC-SYT ngày 14/8/2017.

22.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ: 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Điện thoại: 0263.816.867

Công văn công bố số 1720/SYT-NVY ngày 14/8/2017.

23.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đăk Nông

Địa chỉ: Nghĩa Trung, Gia Nghĩa, Đăk Nông. Điện thoại: 05013.544.692

Công văn công bố số 1172/SYT-KHNV ngày 04/8/2017.

24.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Kon Tum

Địa chỉ: 405 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điện thoại: 02603862535           Fax: 02603.862535

E-mail: ytdpkontum@gmail.com

Công văn công bố số 2055/BC-SYT ngày 01/8/2017.

25.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 73 Lạc Long Quân, phường Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên.

Điện thoại: 057 6256018           Fax: 0257.6256012

E-mail: duphongphuyen@yahoo.com.vn

Công văn công bố số 280/BC-SYT ngày 24/7/2017.

26.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 129 Trưng Nữ Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam.

Điện thoại: 0235.3852788           Fax: 02353852988

E-mail: hoantva@gmail.com

Công văn công bố số 1032/BC-SYT ngày 30/6/2017.

27.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: 229 đường Nguyễn Huy Tự, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại: 0239.3855531

E-mail: sknnytdphatinh@gmail.com

Công văn công bố số 1551/SYT-NVY ngày 04/8/2017.

28.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: Tổ 22, phường Đông Phong, TP. Lai Châu, Lai Châu.

Điện thoại: 02133.791.698           Fax: 02133.790.581

E-mail: liendplc@gmail.com

Công văn công bố số 250/BC-SYT ngày 19/7/2017.

29.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: 651 đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033556751           Fax: 02033836436

E-mail: ttytdpt.syt@quangninh.gov.vn

Công văn công bố số 1952/BC-SYT ngày 10/8/2017.

30.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Trụ sở khối V, phường Bình Minh, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Điện thoại: 02143.844882           Fax: 0203.844.882

E-mail: ttytdp-syt@laocai.vn

Công văn công bố số 343/BC-SYT ngày 19/7/2017.

31.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Lê Thái Tổ, phường Nam Thành, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

Điện thoại: 02293.893.060

E-mail: ttytdp.yt@ninhbinh.gov.vn

Công văn công bố số 2056/BC-SYT ngày 03/8/2017.

32.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà Nam

Địa chỉ: Trường Chinh, Minh Khai, Tp. Phủ Lý, Hà Nam

Điện thoại: 02263852698           FAX: 02263852698

Email: duonghna65@gmail.com

Văn bản số 539/SYT- NVY ngày 14/7/2017 và số 981/BC-SYT ngày 09/11/2017.

33.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh

Địa chỉ: Số 11, đường Hai Bà Trưng, Suối Hoa, Tp. Bắc Ninh

Điện thoại: 02223.874.124

E-mail: ttqt.stnmt@bacninh.gov.vn

Công văn công bố số 1203/BC-SYT ngày 14/8/2017.

34.

Công ty Cổ phần khoa học và Công nghệ Việt Nam

Địa chỉ: Nhà G, Viện Hóa học Công nghiệp, tổ dân phố 8, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0422463777           Fax: 0437938219

E-mail: vnst@vnst-jsc.vn

Công văn công bố số 2889/BC-SYT ngày 08/8/2017.

35.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đắc Lắc

Địa chỉ: 72 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lắc.

Điện thoại: 0262.3852425           Fax: 02623852425

E-mail: ttytdp@yte.daklak.gov.vn

Công văn công bố số 285/BC-SYT ngày 16/8/2017.

36.

Trung tâm Môi trường PNE

Địa chỉ: Số 11A Nguyễn Tri Phương, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lắc.

Điện thoại: 0262.6288111           Fax: 02623770707

E-mail: pne.vn@gmail.com

Công văn công bố số 286/BC-SYT ngày 16/8/2017.

37.

Trung tâm Quan trắc và phân tích môi trường

Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lắc.

Điện thoại: 05003.846.648           Fax: 05003.815.137

E-mail: qtmtdaklak@gmail.com

Công văn công bố số 283/BC-SYT ngày 16/8/2017.

38.

Công ty TNHH tư vấn môi trường Ban Mê Xanh

Địa chỉ: Số 68 Trần Huy Liệu, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lắc.

Điện thoại: 0262.3813085

E-mail: banmexanhbmt2014@gmail.com

Công văn công bố số 284/BC-SYT ngày 16/8/2017.

39.

Trung tâm Y tế dự phòng Nam Định

Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, Lộc Hạ, Tp. Nam Định

Điện thoại: 0228 3636673

E-mail: ttytdp.yt@namdinh.chinhphu.vn

Công văn công bố số 1005/BC-SYT ngày 08/8/2017

40.

Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng

Địa chỉ: Số 21 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 02253846322           FAX: 02253810097

Website: www.ytdphaiphong.org.vn

Công văn công bố số 242/BC-SYT ngày 23/8/2017

41.

Công ty cổ phần Thiện Phúc Bùi Lê

Địa chỉ: 210/5B, tổ 9, khu phố 8, Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251811899           FAX: 0251.811899

Công văn công bố số 3408/BC-SYT ngày 28/8/2017

42.

Trung tâm Y tế dự phòng Phú Thọ

Địa chỉ: Đường Trần Phú, Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Phú Thọ.

Điện thoại: 02103846425           FAX: 02103847777

E-mail: ttytdpphutho2010@gmail.com

Công văn công bố số 1348/SYT-NVY ngày 30/8/2017

43.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau

Địa chỉ: 91 Lý Thường Kiệt, Phường 6, thành phố Cà Màu, tỉnh Cà Mau

Điện thoại: 0290.3831009           FAX: 02903832998

E-mail: yteduphongcamau1@gmail.com

Công văn công bố số 293/BC-SYT ngày 15/9/2017

44.

Trung tâm Kỹ thuật môi trường lao động miền Nam - Công ty TNHH EUC

Địa chỉ: 380 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 02743667006           FAX:

E-mail: moitruonglaodongmiennam@gmail.com

Công văn công bố 146/BC-SYT ngày 21/9/2017

45.

Công ty TNHH đo kiểm môi trường Minh Đức

Địa chỉ: Số 01, tổ dân số 9, phường Phú La, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024 37331573           FAX: 0243 3522405

E-mail: moitruongminhduc@gmail.com

Website: moitruongminhduc.com

Công văn công bố 3404/BC-SYT ngày 14/9/2017

46.

Trung tâm Y tế huyện Long Thành

Địa chỉ: Khu Phước Hải, TT Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai.

Điện thoại: 02513546157           FAX: 02513845881

E-mail: ttyt.lt@dongnai.gov.vn

Công văn công bố 3725/BC-SYT ngày 15/9/2017

47.

Công ty TNHH Dịch vụ Lao động Đà Lạt Xanh

Địa chỉ: 3/7A Cô Giang, Phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại: 02103846425           FAX: 02103847777

E-mail: ttytdpphutho2010@gmail.com

Công văn công bố số 2093/BC-SYT ngày 24/9/2017

48.

Công ty TNHH Dịch vụ An toàn sức khỏe nghề nghiệp TVT

Địa chỉ: 10/2 Đường ¾, Phường 3, Đà Lạt, Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.703636           FAX:

E-mail: antoansknn@gmail.com

Công văn công bố số 2092/BC-SYT ngày 24/9/2017

49.

Trung tâm Y tế dự phòng Điện Biên

Địa chỉ: Tổ dân phố 25, Mường Thanh, Điện Biên Phủ, Điện Biên

Điện thoại: 02153824740           FAX: 02153828836

E-mail: kiendp71@gmail.com

Công văn công bố số 422/BC-SYT ngày 25/9/2017

50.

Công ty Cổ phần Công nghệ và phân tích chất lượng cao Hải Dương

Địa chỉ: Số 13 Phạm Sư Mệnh, Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 0220.38.38298           FAX:

E-mail: phantichchatluongcao@gmail.com

Văn bản số 1146/BC-SYT ngày 02/11/2017

51.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Trà Vinh

Địa chỉ: Số 36, Đường Tô Thị Huỳnh, Phường 1, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 02943.862319           FAX: 02943862319

E-mail: phantichchatluongcao@gmail.com

Văn bản số 694/BC-YTDP ngày 06/11/2017

52.

Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Đông Sài Gòn VSLĐ

Địa chỉ: Số 1A, tỉnh lộ 16, xã Hóa An, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0888470789           FAX:

E-mail: dakhoadong.whs@gmail.com

Văn bản số 4383/BC-SYT ngày 30/10/2017

53.

Trung tâm Y tế dự phòng Tiền Giang

Địa chỉ: Số 158/3, Trần Hưng Đạo, phường 5, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 073.3872368           FAX: 073.3881908

E-mail: ttytdptg158@gmail.com

Văn bản số 2595/BC-SYT ngày 02/11/2017

54.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Ấp 1, Xã Tiến Thành, Tx. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0273881627           FAX:

E-mail: ytelaodong@gmail.com

Văn bản số 2279/SYT- NVY ngày 16/10/2017

55.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ: Số 19, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 02453731282           FAX: 02543731280

E-mail: ttytdpbrvt@gmail.com

Văn bản số 3164/SYT- NVY ngày 12/10/2017

56.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Gia Lai

Địa chỉ: 98 Phan Đình Phùng, Phường Tây Sơn, PT. Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: 02693824372           FAX: 02693853453

E-mail: ttytdpgl@gmail.com

Văn bản số 1239/SYT- NVY ngày 26/10/2017

57.

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường

Địa chỉ: 49bis Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38222987           FAX: 02839103823

E-mail: tt.skldmt@tphcm.gov.vn

Công văn số 9436/SYT- NVY ngày 14/11/2017

58.

Trung tâm Tư vấn công nghệ môi trường và an toàn vệ sinh lao động

Địa chỉ: 286/8A Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.38680842           FAX: 02838680869

E-mail: hongloan1960@gmail.com

Công văn số 9436/SYT- NVY ngày 14/11/2017

59.

Viện Khoa học An toàn, vệ sinh lao động TP. Hồ Chí Minh - Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Địa chỉ: 153A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.35144513           FAX: 02835147787

E-mail: vkhatvsld@gmail.com

Công văn số 9436/SYT- NVY ngày 14/11/2017

60.

Công ty TNHH Kiểm định 6

Địa chỉ: 151/19 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.39735102           FAX: 02839738649

E-mail: hoanggiang@kiemdinh6.vn

Công văn số 9436/SYT- NVY ngày 14/11/2017

61.

Công ty TNHH Công nghệ môi trường và thiết bị công nghiệp Envirotek

Địa chỉ: 215/5 Huỳnh Văn Bách, phường 12, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.22447898           FAX: 028384222430

E-mail: phuongthaovsld2@gmail.com

Công văn số 9436/SYT- NVY ngày 14/11/2017

62.

Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ Sài Gòn

Địa chỉ: 49F/1 Hiệp Thành 18, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37177382           FAX: 028.37173057

E-mail: infor@hsevn.com.vn

Công văn số 9436/SYT- NVY ngày 14/11/2017

63.

Công ty TNHH Sức khỏe môi trường Phương Nam

Địa chỉ: 34/6 Đường số 5, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.66821570           FAX:

E-mail: trandong.yecxanh@gmail.com

Công văn số 9436/SYT- NVY ngày 14/11/2017

64.

Công ty TNHH Bách Việt Đồng Nai

Địa chỉ: Số 17, tổ 6, khu phố 6, phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: 0251.8822789           FAX: 0251.8822388

E-mail: bachvietdongnai1@gmail.com

Văn bản số 3741/BC-SYT ngày 18/9/2017

65.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh An Giang

Địa chỉ:

Điện thoại:           FAX:            E-mail:

Văn bản số 2415/SYT- NVY ngày 19/9/2017

66.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Khánh Hòa

Địa chỉ: 04 Quang Trung, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3560811           FAX: 02583.814.164

E-mail: ytdp.syt@khanhoa.gov.vn

Văn bản số 2415/SYT- NVY ngày 09/10/2017

67.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thái Nguyên

Địa chỉ:

Điện thoại:           FAX:            E-mail:

Văn bản số 788/VBCB- SYT ngày 12/5/2017

68.

Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ:

Điện thoại:           FAX:            E-mail:

Văn bản số 3592/TB-SYT ngày 28/11/2017

69.

Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường Kiên Giang

Địa chỉ: 118 Trần Phú, phường Vĩnh Thanh Vân, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3922292           FAX: 0297.3962217

E-mail: ttbvskldmt_kg@yahoo.com.vn

Văn bản số 2174/BC-SYT ngày 23/11/2017

70.

Công ty TNHH Môi trường Tài nguyên xanh

Địa chỉ: 358 Cách Mạng tháng 8, Phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

Điện thoại: 0297 3919696           FAX: 0297.3899494

E-mail: tam@grevn.com

Văn bản số 2173/BC-SYT ngày 23/11/2017

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1303/MT-LĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1303/MT-LĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2017
Ngày hiệu lực30/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1303/MT-LĐ

Lược đồ Công văn 1303/MT-LĐ 2017 công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1303/MT-LĐ 2017 công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1303/MT-LĐ
        Cơ quan ban hànhCục quản lý môi trường Y tế
        Người kýLương Mai Anh
        Ngày ban hành30/11/2017
        Ngày hiệu lực30/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1303/MT-LĐ 2017 công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1303/MT-LĐ 2017 công bố tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động

             • 30/11/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/11/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực