Công văn 1304/VPCP-PL

Công văn 1304/VPCP-PL năm 2016 thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1304/VPCP-PL khó khăn vướng mắc thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1304/VPCP-PL
V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ đối với một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Tư pháp;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

 

Về đề nghị tại Báo cáo số 13/BC-BTP ngày 22 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tư pháp về việc giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính tại các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính:

a) Cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra phải nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến các Bộ, ngành, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, đặc biệt là các quy định về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm.

b) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính chưa rà soát, đề xuất phương án cụ thể sửa đổi, bổ sung các quy định về phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của các chức danh có thm quyền, phải khn trương thực hiện và gửi kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 01 tháng 5 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, trong phạm vi quản lý ngành, lĩnh vực được phân công, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý sự trùng lặp, chồng chéo, trình Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với các nghị định sau:

a) Nghị định số 80/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chun, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng;

b) Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp và Nghị định định 71/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết Luật cạnh tranh.

3. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính đối với những những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, trình Chính phủ cho ý kiến tháng 7 năm 2017; xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, trình Chính phủ xem xét, ban hành tháng 8 năm 2016.

Đối với những vấn đề quy định chưa rõ trong Luật xử lý vi phạm hành chính, trong trường hợp cn thiết, để đáp ứng ngay yêu cầu quản lý nhà nước, thực tiễn thi hành pháp luật, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn xã hội, Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, trình Chính phủ để báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội.

4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất kịp thời phương án sửa đổi, bổ sung các quy định tại các nghị định quy định chi tiết Luật xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý, trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg, các PTTg (để b/c);
-
VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, TCCV, ĐMDN, QHQT, KGVX, NC;
- Lưu: VT, PL(3). Dg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1304/VPCP-PL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1304/VPCP-PL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/03/2016
Ngày hiệu lực01/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1304/VPCP-PL khó khăn vướng mắc thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1304/VPCP-PL khó khăn vướng mắc thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1304/VPCP-PL
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành01/03/2016
        Ngày hiệu lực01/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1304/VPCP-PL khó khăn vướng mắc thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1304/VPCP-PL khó khăn vướng mắc thực thi pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2016

           • 01/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực