Công văn 1305/UBND-KT

Công văn 1305/UBND-KT năm 2010 về việc báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất bãi bồi tại các địa phương do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1305/UBND-KT năm 2010 quản lý sử dụng đất bãi bồi An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1305/UBND-KT
V/v báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất bãi bồi tại các địa phương

Long Xuyên, ngày 29 tháng 4 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện công văn số 822-CV/TU ngày 22/4/2010 của Tỉnh ủy An Giang về việc thực hiện Quyết định số 2092-QĐ/UBKTTW ngày 14/4/2010 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giám sát đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy An Giang trong việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Thế Năng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. UBND huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 620/UBND-KT ngày 04/3/2010.

- Đối với các huyện chưa báo cáo theo đúng thời gian đã quy định tại công văn số 620/UBND-KT ngày 04/3/2010 thì khẩn trương báo cáo chậm nhất đến ngày 05/4/2010 (cần lưu ý: báo cáo tình hình quản lý và sử dụng đất bãi bồi tại địa phương theo mốc thời gian từ khi đất bãi bồi hình thành đến hết tháng 03/2010).

- Đối với các huyện đã có báo cáo: rà soát cập nhật thêm số liệu tình hình quản lý và sử dụng đất bãi bồi tại địa phương theo mốc thời gian từ khi đất bãi bồi hình thành đến hết tháng 03/2010.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các huyện có báo cáo đúng thời gian nêu trên, trên cơ sở đó tổng hợp báo cáo tình hình quản lý và sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời thực hiện các nội dung theo chỉ đạo tại công văn số 620/UBND-KT ngày 04/3/2010 của UBND tỉnh. Báo cáo khẩn trương trình UBND tỉnh trước ngày 10/5/2010.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch và PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Phòng: KT, NC, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thế Năng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1305/UBND-KT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1305/UBND-KT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2010
Ngày hiệu lực29/04/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1305/UBND-KT

Lược đồ Công văn 1305/UBND-KT năm 2010 quản lý sử dụng đất bãi bồi An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1305/UBND-KT năm 2010 quản lý sử dụng đất bãi bồi An Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1305/UBND-KT
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýHuỳnh Thế Năng
        Ngày ban hành29/04/2010
        Ngày hiệu lực29/04/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1305/UBND-KT năm 2010 quản lý sử dụng đất bãi bồi An Giang

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1305/UBND-KT năm 2010 quản lý sử dụng đất bãi bồi An Giang

              • 29/04/2010

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 29/04/2010

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực