Công văn 1306/BGTVT-MT

Công văn 1306/BGTVT-MT xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1306/BGTVT-MT xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1306/BGTVT-MT
V/v: Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014.

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng công tác xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ môi trường năm 2012 (bao gồm các nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu) trong đó tập trung phân tích các mặt thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

2. Xây dựng nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014 gồm 02 phần như sau:

a) Các nhiệm vụ trọng điểm, cấp bách tập trung vào những nội dung:

- Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-TTg ngày 30/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015;

- Thực hiện Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 02/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015;

- Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác bảo vệ môi trường giao thông vận tải giai đoạn 2013 - 2015” đã được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2013.

- Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

b) Các nhiệm vụ chuyên môn bao gồm:

- Đánh giá tình hình ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường trong phạm vi quản lý.

- Rà soát, xây dựng các quy trình kỹ thuật bảo vệ môi trường.

- Giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải; tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong hoạt động giao thông vận tải.

3. Căn cứ xây dựng nội dung dự toán các nhiệm vụ môi trường

a) Thông tư liên tịch số 45/2010/TTLT-BTC-BTNMT ngày 30/3/2010 của liên Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường;

b) Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BGTVT-BKHĐT-BTC ngày 08/01/2013 hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Đề án kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải theo Quyết định số 855/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ;

c) Thông tư liên tịch số 142/2007/TTLT-BTC-BCT ngày 30/11/2007 của liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

d) Thông tư liên tịch số 07/2010/TTLT-BTNMT-BTC-BKHĐT ngày 15/3/2010 của liên Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2009 - 2015;

4. Tiến độ xây dựng kế hoạch

Các đơn vị gửi văn bản đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014 về Bộ Giao thông vận tải kèm theo Phiếu đề xuất (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư số 13/2010/TT-BGTVT ngày 07/6/2010 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường trong ngành giao thông vận tải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước) trước ngày 30/5/2013 đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ email: [email protected]

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ theo địa chỉ: Vụ Môi trường, Bộ Giao thông vận tải - Điện thoại: 39420150./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1306/BGTVT-MT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1306/BGTVT-MT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2013
Ngày hiệu lực08/02/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1306/BGTVT-MT xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1306/BGTVT-MT xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1306/BGTVT-MT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýLê Mạnh Hùng
        Ngày ban hành08/02/2013
        Ngày hiệu lực08/02/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1306/BGTVT-MT xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1306/BGTVT-MT xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2014

           • 08/02/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực