Công văn 1307/TM-TTTN

Công văn số 1307/TM-TTTN ngày 25/03/2004 của Bộ Thương mại về việc quy định báo cáo tổng đại lý, đại lý với DN đầu mối

Nội dung toàn văn Công văn 1307/TM-TTTN quy định báo cáo tổng đại lý, đại lý với DN đầu mối


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1307/TM-TTTN
V/v quy định báo cáo Tổng đại lý, đại lý với DN đầu mối

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối
- Sở Thương mại các tỉnh, thành phố
- Các Tổng đại lý, đại lý kinh doanh xăng dầu

Sau gần 3 tháng thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17 tháng 11 năm 2003 của Bộ Thương mại; các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối đã có nhiều cố gắng trong việc thiết lập hệ thống đại lý kinh doanh xăng dầu tại các địa phương, góp phần vào việc ổn định thị trường xăng dầu nội địa, phục vụ kịp thời các nhu cầu xã hội trong điều kiện giá xăng dầu thế giới đột biến tăng cao duy trì trong thời gian dài. Tuy nhiên, hiện đang còn tồn tại một số điểm: Các Tổng đại lý, đại lý (ký hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp đầu mối) nhận xăng dầu của doanh nghiệp đầu mối giao cho các đại lý, cửa hàng bán lẻ không theo đúng địa điểm quy định đã ghi trong hợp đồng; việc báo cáo với doanh nghiệp đầu mối không thống nhất về các chỉ tiêu, biểu mẫu, thời hạn nộp báo cáo, gây khó khăn cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thị trường; nhất là thời điểm giá xăng dầu thế giới tăng cao. Để khắc phục tình trạng này, Bộ Thương mại yêu cầu:

1. Đối với Tổng đại lý và đại lý

1.1. Sau mỗi tháng (kỳ) thực hiện; ngoài việc các đại lý, cửa hàng xăng dầu báo cáo theo yêu cầu quy định của doanh nghiệp đầu mối hoặc doanh nghiệp thành viên thuộc doanh nghiệp đầu mối hoặc Tổng đại lý (đơn vị cung cấp nguồn); các đại lý báo cáo với Tổng đại lý, các cửa hàng xăng dầu báo cáo với đại lý của mình về số lượng xăng dầu tồn kho đầu kỳ, nhập mua trong kỳ, xuất bán trong kỳ (bao gồm cả xuất hao hụt) và tồn kho cuối kỳ.

1.2. Trên cơ sở báo cáo của các đại lý, cửa hàng bán xăng dầu; Tổng đại lý, đại lý tổng hợp và báo cáo doanh nghiệp đầu mối hoặc doanh nghiệp thành viên thuộc doanh nghiệp đầu mối (nơi cung cấp nguồn) Bảng cân đối hàng hoá theo biểu mẫu (đính kèm), cụ thể:

- Tổng đại lý, báo cáo theo biểu mẫu số 01;

- Đại lý ký hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp đầu mối, báo cáo theo mẫu biểu số 02, bao gồm các chỉ tiêu sau đây:

+ Tồn kho đầu kỳ,

+ Nhập mua trong kỳ,

+ Xuất trong kỳ (bao gồm cả xuất hao hụt),

+ Tồn kho cuối kỳ.

- Thời hạn nộp báo cáo: ngày 1 đầu tháng (trừ trường hợp đột xuất).

- Nơi gửi báo cáo: Doanh nghiệp đầu mỗi hoặc doanh nghiệp thành viên thuộc doanh nghiệp đầu mối (doanh nghiệp trực tiếp cung ứng nguồn) và Sở Thương mại (chỉ báo cáo những đại lý, cửa hàng hoạt động tại địa bàn).

2. Đối với doanh nghiệp đầu mối:

2.1. Hướng dẫn các Tổng đại lý, đại lý thuộc hệ thống của mình quản lý cách thức ghi chép theo đúng biểu mẫu quy định.

2.2. Báo cáo Bộ:

- Tình hình kinh doanh xăng dầu thị trường nội địa, tồn tại và nguyên nhân; kèm theo báo cáo là Bảng cân đối hàng hoá của doanh nghiệp (tháng thực hiện).

- Dự báo tình hình thị trường xăng dầu thế giới những tháng tiếp theo, đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

- Thời hạn nộp báo cáo: chậm nhất là ngày mồng 5 đầu tháng (trừ trường hợp đột xuất).

3. Thời gian áp dụng:

Các báo cáo quy định nói trên, bắt đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2004.

Yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, Tổng đại lý và đại lý thực hiện nghiêm túc quy định này. Quá trình thực hiện nếu khó khăn vướng mắc phản ảnh kịp thời bằng văn bản về Bộ (Vụ Chính sách Thị trường trong nước - số FAX: 04 8 245 530) để xem xét giải quyết.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1307/TM-TTTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1307/TM-TTTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/03/2004
Ngày hiệu lực25/03/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1307/TM-TTTN

Lược đồ Công văn 1307/TM-TTTN quy định báo cáo tổng đại lý, đại lý với DN đầu mối


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1307/TM-TTTN quy định báo cáo tổng đại lý, đại lý với DN đầu mối
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1307/TM-TTTN
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýPhan Thế Ruệ
        Ngày ban hành25/03/2004
        Ngày hiệu lực25/03/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1307/TM-TTTN quy định báo cáo tổng đại lý, đại lý với DN đầu mối

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1307/TM-TTTN quy định báo cáo tổng đại lý, đại lý với DN đầu mối

           • 25/03/2004

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/03/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực