Công văn 13075/VPCP-CN

Công văn 13075/VPCP-CN năm 2017 về rà soát, hoàn thiện Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13075/VPCP-CN 2017 rà soát Dự thảo Nghị định quản lý tài sản hạ tầng giao thông vận tải


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13075/VPCP-CN
V/v rà soát, hoàn thiện các Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Tư pháp.

Về đề nghị của Bộ Tài chính (các Tờ trình: Số 170/TTr-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2017, số 167/TTr-BTC ngày 03 tháng 11 năm 2017, số 177/TTr-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2017 và số 166/TTr-BTC ngày 03 tháng 11 năm 2017); đồng thời, căn cứ ý kiến phát biểu của đại diện Lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ tại cuộc họp ngày 04 tháng 12 năm 2017 tại Trụ sở Chính phủ về các Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, khai thác sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải, giao thông đường thủy nội địa, hàng không, đường sắt quốc gia (Dự thảo Nghị định), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức rà soát, hoàn thiện các Dự thảo Nghị định, đảm bảo không trùng lặp, chồng chéo về nội dung quy định; đồng thời, tổ chức xây dựng Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để thay thế Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trình Chính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục: Hàng hải VN, Hàng không VN, Đường thủy nội địa VN, Đường sắt VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, ĐMDN, PL, NC, V.I, TH, TKBT;
- Lưu: VT, CN (2b).Hiền

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13075/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13075/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13075/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 13075/VPCP-CN 2017 rà soát Dự thảo Nghị định quản lý tài sản hạ tầng giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13075/VPCP-CN 2017 rà soát Dự thảo Nghị định quản lý tài sản hạ tầng giao thông vận tải
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13075/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành07/12/2017
        Ngày hiệu lực07/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 13075/VPCP-CN 2017 rà soát Dự thảo Nghị định quản lý tài sản hạ tầng giao thông vận tải

             Lịch sử hiệu lực Công văn 13075/VPCP-CN 2017 rà soát Dự thảo Nghị định quản lý tài sản hạ tầng giao thông vận tải

             • 07/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 07/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực