Công văn 1308/GSQL-GQ2

Công văn 1308/GSQL-GQ2 năm 2014 thủ tục hải quan đối với sản phẩm xuất khẩu được cấu thành từ 02 nguồn nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh nội địa, nguyên liệu mua trong nước và loại hình tạm xuất - tái nhập mắt kính để giới thiệu sản phẩm do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1308/GSQL-GQ2 năm 2014 thủ tục hải quan xuất khẩu từ 02 nguồn nguyên liệu mắt kính


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1308/GSQL-GQ2
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 2212/HQLA-NV ngày 25/09/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An về thủ tục hải quan đối với sản phẩm xuất khẩu được cấu thành từ 02 nguồn nguyên liệu (nhập khẩu theo loại hình kinh doanh nội địa, nguyên liệu mua trong nước) và thủ tục hải quan đối với loại hình tạm xuất - tái nhập mắt kính để giới thiệu sản phẩm, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị cho phép doanh nghiệp khi xuất khẩu sản phẩm cấu thành từ 02 nguồn nguyên liệu (nhập khẩu theo loại hình kinh doanh nội địa và nguyên liệu mua trong nước) được đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình SXXK:

Khoản 1 Điều 35 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính chưa có quy định đối với sản phẩm xuất khẩu theo loại hình SXXK được cấu thành từ nguồn nguyên liệu nhập khẩu và nguồn nguyên liệu có nguồn gốc trong nước. Do vậy, Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan tỉnh Long An để bổ sung vào dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 128/2013/TT-BTC Trong khi Thông tư mới chưa được ban hành, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Về thủ tục tạm xuất - tái nhập mắt kính các loại để giới thiệu sản phẩm:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thì hàng hóa tạm xuất - tái nhập của Công ty TNHH Mắt kính Việt để giới thiệu sản phẩm thì thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 3 Điều này và các quy định liên quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Chương I Phần II Thông tư này. Doanh nghiệp không phải có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức giới thiệu sản phẩm ở nước ngoài.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1308/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1308/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2014
Ngày hiệu lực03/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1308/GSQL-GQ2 năm 2014 thủ tục hải quan xuất khẩu từ 02 nguồn nguyên liệu mắt kính


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1308/GSQL-GQ2 năm 2014 thủ tục hải quan xuất khẩu từ 02 nguồn nguyên liệu mắt kính
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1308/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýTrịnh Đình Kính
        Ngày ban hành03/10/2014
        Ngày hiệu lực03/10/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1308/GSQL-GQ2 năm 2014 thủ tục hải quan xuất khẩu từ 02 nguồn nguyên liệu mắt kính

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1308/GSQL-GQ2 năm 2014 thủ tục hải quan xuất khẩu từ 02 nguồn nguyên liệu mắt kính

             • 03/10/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/10/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực