Công văn 1309/TĐC-ĐGPH

Công văn số 1309/TĐC-ĐGPH về việc hướng dẫn bổ sung về mẫu Giấy chứng nhận hợp quy do Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1309/TĐC-ĐGPH Hướng dẫn bổ sung về mẫu Giấy chứng nhận hợp quy


BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN
ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1309/TĐC-ĐGPH
V/v: Hướng dẫn bổ sung về mẫu Giấy chứng nhận hợp quy

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Các tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định

Ngày 06 tháng 08 năm 2008, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1024/QĐ-TĐC về việc Hướng dẫn đánh giá chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

Để cung cấp đầy đủ các thông tin đối với mũ bảo hiểm được chứng nhận hợp quy, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hướng dẫn bổ sung cách thể hiện Giấy chứng nhận hợp quy như sau:

1. Giấy chứng nhận hợp quy đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước và nhập khẩu được chứng nhận theo Phương thức 5, ngoài các thông tin nêu tại Phụ lục 2 Quyết định số 1024/QĐ-TĐC cần phải bổ sung các thông tin sau:

- Nhãn hiệu thương mại.

- Kiểu mũ (ví dụ TA 330, 082-MX, M309, …).

2. Giấy chứng nhận hợp quy đối với mũ bảo hiểm nhập khẩu được chứng nhận theo Phương thức 7, ngoài các thông tin nêu tại Phụ lục 4 Quyết định số 1024/QĐ-TĐC cần phải bổ sung các thông tin sau:

- Nhãn hiệu thương mại

- Kiểu mũ (ví dụ TA 330, 082-MX, M309, …).

- Hợp đồng nhập khẩu và số tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

- Số lượng mũ thuộc lô hàng được chứng nhận.

- Số series của lô mũ kèm theo dấu hợp quy.

Mẫu Giấy chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm sản xuất trong nước và nhập khẩu được quy định tại Phụ lục 1 và 2 kèm theo công văn này.

3. Ngoài ra, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khuyến khích các tổ chức chứng nhận hợp quy thể hiện hình ảnh của kiểu mũ kèm Giấy chứng nhận hợp quy.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để các tổ chức chứng nhận hợp quy biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- Bộ KHCN (để báo cáo);
- Các đơn vị: TC, KHTC, TTra, VP, TTTCCL, Cục QLCLHH, Trung tâm TTin TĐC (để phối hợp);
- Lưu VP, ĐGPH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Vinh

 

PHỤ LỤC 1

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐỐI VỚI MŨ BẢO HIỂM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC VÀ NHẬP KHẨU ĐƯỢC CHỨNG NHẬN THEO PHƯƠNG THỨC 5

 

Tên Tổ chức Chứng nhận

(logo nếu có)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: …………………

Chứng nhận sản phẩm:

Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Nhãn hiệu: ……………………………………………………………………………………………..

Loại: ………………………… (che nửa đầu/che cả đầu và tai….)………………………………..

Kiểu: ……………………………………………………………………………………………………

được sản xuất tại:

Công ty XYZ

địa chỉ:

……………………………………………………

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

QCVN 2: 2008/BKHCN
VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY

Giấy chứng nhận có giá trị từ: ……………………. đến: ………………………….

 

Hình ảnh của mũ (nếu cần)

Đại diện có thẩm quyền của Tổ chức Chứng nhận

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

PHỤ LỤC 2

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY ĐỐI VỚI MŨ BẢO HIỂM NHẬP KHẨU ĐƯỢC CHỨNG NHẬN THEO PHƯƠNG THỨC 7

 

Tên Tổ chức Chứng nhận

(logo nếu có)

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: ………………………

 

Chứng nhận lô hàng hóa:

Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Nhãn hiệu: ……………………………………………………………………………………………..

Loại: ……………………… (che nửa đầu/che cả đầu và tai….)…………………………………..

Kiểu: …………………………………………………………………………………………………

Thuộc lô hàng nhập khẩu:

Hợp đồng nhập khẩu số: ……………………………………………………………………………….

Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: ……………………………………………………………………

Số lượng: …………………………….. – Xuất xứ: ……………………………………………………

được nhập khẩu bởi:

Công ty XYZ

địa chỉ:

……………………………………………………

phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

QCVN 2: 2008/BKHCN
VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY
có số series từ: ……. đến ……………

Ngày cấp Giấy chứng nhận: ………………………………………………….

 

Hình ảnh của mũ (nếu cần)

Đại diện có thẩm quyền của Tổ chức Chứng nhận

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1309/TĐC-ĐGPH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1309/TĐC-ĐGPH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2008
Ngày hiệu lực19/09/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1309/TĐC-ĐGPH Hướng dẫn bổ sung về mẫu Giấy chứng nhận hợp quy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1309/TĐC-ĐGPH Hướng dẫn bổ sung về mẫu Giấy chứng nhận hợp quy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1309/TĐC-ĐGPH
        Cơ quan ban hànhTổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
        Người kýTrần Văn Vinh
        Ngày ban hành19/09/2008
        Ngày hiệu lực19/09/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1309/TĐC-ĐGPH Hướng dẫn bổ sung về mẫu Giấy chứng nhận hợp quy

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1309/TĐC-ĐGPH Hướng dẫn bổ sung về mẫu Giấy chứng nhận hợp quy

             • 19/09/2008

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 19/09/2008

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực