Công văn 130TCT/PCCS

Công văn số 130TCT/PCCS về việc đăng ký nộp thuế và sử dụng hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 130TCT/PCCS đăng ký nộp thuế và sử dụng hóa đơn


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 130TCT/PCCS
V/v: Đăng ký nộp thuế và sử dụng hóa đơn

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 300/CT-QLDN1 ngày 11/10/2004 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về việc đăng ký nộp thuế và sử dụng hóa đơn; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 3, Mục III, phần B Thông tư số 164/2003/NĐ-CP">128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Trường hợp các nghiệp đoàn công nhân công nhật hoạt động như một tổ chức công đoàn cơ sở, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà chỉ cử đại diện ký nhận tiền thanh toán của chủ hàng và thanh toán lại cho người lao động theo bảng chấm công của chủ hàng thì không phải đăng ký, nộp thuế. Chủ hàng phải có hợp đồng lao động với công nhân, yêu cầu nghiệp đoàn công nhân công nhật cung cấp bảng chấm công và bảng ký nhận tiền lương của từng công nhân. Bảng ký nhận tiền lương, bảng chấm công và phiếu chi tiền (tổng số tiền chi trả cho toàn bộ công nhân do nghiệp đoàn đại diện nhận) là cơ sở để tính vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP (HC), PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 130TCT/PCCS

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 130TCT/PCCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 12/01/2005
Ngày hiệu lực 12/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 130TCT/PCCS đăng ký nộp thuế và sử dụng hóa đơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 130TCT/PCCS đăng ký nộp thuế và sử dụng hóa đơn
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 130TCT/PCCS
Cơ quan ban hành Tổng cục Thuế
Người ký Phạm Duy Khương
Ngày ban hành 12/01/2005
Ngày hiệu lực 12/01/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 18 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 130TCT/PCCS đăng ký nộp thuế và sử dụng hóa đơn

Lịch sử hiệu lực Công văn 130TCT/PCCS đăng ký nộp thuế và sử dụng hóa đơn

  • 12/01/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 12/01/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực