Công văn 1311/BNV-TH

Nội dung toàn văn Công văn 1311/BNV-TH 2022 hướng dẫn tiêu chí 18.1 thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1311/BNV-TH
V/v hướng dẫn thực hiện nội dung tiêu chí 18.1 thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2021-2025

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Công văn số 1522/BNN-VPĐP ngày 15/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành văn bản công bố chỉ tiêu cụ thể và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao cấp huyện, xã giai đoạn 2021-2025; Bộ Nội vụ ban hành hướng dẫn thực hiện đối với nội dung tiêu chí “18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn” thuộc tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí cán bộ xã đạt chuẩn

Đối với cán bộ xã đạt chuẩn phải đảm bảo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể được quy định tại Nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

2. Tiêu chí công chức xã đạt chuẩn

Đối với công chức xã đạt chuẩn phải đảm bảo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể được quy định tại Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ) và Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Nội vụ đối với nội dung tiêu chí “18.1. Cán bộ, công chức xã đạt chuẩn”, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Triệu Văn Cường;
- Lưu: VT, TH.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1311/BNV-TH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1311/BNV-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2022
Ngày hiệu lực04/04/2022
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1311/BNV-TH 2022 hướng dẫn tiêu chí 18.1 thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 1311/BNV-TH 2022 hướng dẫn tiêu chí 18.1 thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu1311/BNV-TH
       Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
       Người kýTriệu Văn Cường
       Ngày ban hành04/04/2022
       Ngày hiệu lực04/04/2022
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 1311/BNV-TH 2022 hướng dẫn tiêu chí 18.1 thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới

          Lịch sử hiệu lực Công văn 1311/BNV-TH 2022 hướng dẫn tiêu chí 18.1 thuộc Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới

          • 04/04/2022

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/04/2022

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực