Công văn 1313/BHXH-TCKT

Công văn 1313/BHXH-TCKT năm 2019 về chấn chỉnh công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1313/BHXH-TCKT 2019 về chấn chỉnh công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1313/BHXH-TCKT
V/v chấn chỉnh công tác chi trả các chế độ BHXH

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Qua công tác kiểm tra chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống bưu điện tại một số địa phương, bên cạnh kết quả đạt được, còn một số tồn tại sau: Cơ sở vật chất chưa đảm bảo như điểm chi trả chật hẹp mà số người hưởng quá đông, trên tầng cao gây khó khăn đối với người hưởng cao tuổi, già yếu, chưa niêm yết đầy đủ mẫu biểu theo quy định tại điểm chi trả để người hưởng theo dõi, chưa kiểm soát chặt chẽ giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH, quảng cáo các dịch vụ, đối trừ trực tiếp tiền nợ vay ngân hàng vào số tiền người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH… Để khắc phục hạn chế và tăng cường công tác chi trả, quản lý người hưởng, BHXH Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH các tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chỉ đạo Bưu điện các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Rà soát các điểm chi trả tại các nơi trên tầng cao, chật, hẹp không đảm bảo, đề nghị xây dựng phương án di chuyển các điểm chi trả không đạt yêu cầu; niêm yết đầy đủ danh sách tăng, giảm người hưởng; quy trình, thủ tục, hồ sơ, các chế độ, chính sách mới để công tác phục vụ người hưởng được tốt hơn.

b) Bổ sung nhân viên chi trả, bàn chi trả tại những địa điểm chi trả có người hưởng đông, nhân viên chi trả phải có mặt thường xuyên tại điểm chi trả không để người hưởng phải đi lại nhiều lần; nâng cao chất lượng, thái độ phục vụ, phong cách làm việc, giao tiếp của đội ngũ nhân viên làm công tác chi trả.

c) Kiểm soát chặt chẽ Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH phải đầy đủ thông tin, chữ ký và dấu đỏ của cơ quan có thẩm quyền, không sử dụng bản photo; không tiếp nhận Giấy ủy quyền theo mẫu cũ đồng thời phát và hướng dẫn người hưởng kê khai Giấy ủy quyền theo mẫu mới (mẫu số 13-HSB).

d) Cập nhật đầy đủ chính xác thông tin của người hưởng vào phần mềm chi trả lương hưu trợ cấp BHXH, khi đã sử dụng Thẻ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH phải thu hồi ngay Phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp BHXH (Mẫu 06-CBH) không yêu cầu người hưởng xuất trình bản photo chứng minh thư nhân dân hay photo bất kỳ giấy tờ nào khác tránh làm tăng thêm thủ tục hành chính cho người hưởng.

e) Nghiêm cấm quảng cáo dịch vụ cho vay tín dụng hưu trí, bán bảo hiểm của Bưu điện trên tờ Thông báo lịch chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH; không kết hợp thu nợ, trừ nợ tín dụng cho vay hưu trí vào số tiền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng trong kỳ chi trả lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng.

2. Giám đốc BHXH các tỉnh thực hiện

a) Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp của Bưu điện các quận, huyện, nhân viên chi trả; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng.

b) Phối hợp Bưu điện các tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn cho đội ngũ nhân viên làm công tác chi trả về các nghiệp vụ chi trả, cách thức phục vụ người hưởng, đặc biệt là các chế độ, chính sách về BHXH; hỗ trợ cán bộ chi trả để giải đáp được thắc mắc cho người hưởng.

c) Yêu cầu Bưu điện các tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh Bưu điện các quận, huyện nghiêm túc thực hiện các quy định tại Hợp đồng dịch vụ quản lý người hưởng và chi trả các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua hệ thống bưu điện giữa cơ quan BHXH và cơ quan bưu điện.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, BHXH các tỉnh khẩn trương thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung nêu tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT(02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1313/BHXH-TCKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1313/BHXH-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2019
Ngày hiệu lực23/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1313/BHXH-TCKT 2019 về chấn chỉnh công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1313/BHXH-TCKT 2019 về chấn chỉnh công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1313/BHXH-TCKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Đình Khương
        Ngày ban hành23/04/2019
        Ngày hiệu lực23/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1313/BHXH-TCKT 2019 về chấn chỉnh công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1313/BHXH-TCKT 2019 về chấn chỉnh công tác chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

              • 23/04/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 23/04/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực